Ιωάννα Μπίμπου-Νάκου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Μπίμπου – Νάκου Ιωάννα

Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Κλινική Ψυχολογία – Εφαρμογές στο Χώρο του Σχολείου

 Γραφείο 502

 2310 995030

 bibou@eled.auth.gr

Η Ιωάννα Μπίμπου είναι απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (1976-1980). Μετά από έναν χρόνο (1980-1981) μεταπτυχιακών σπουδών στο Α.Π.Θ. στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών και Ψυχολογίας, το 1981-1983 πραγματοποίησε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Κλινικής Ψυχολογίας (M.Sc.) στο Manchester, Αγγλία. Ολοκλήρωσε το Διδακτορικό της με υποτροφία από το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) το 1992, με τίτλο “Ο συναισθηματικός φόρτος στο οικογενειακό περιβάλλον των ψυχιατρικών ασθενών”.

Η επιστημονική περιοχή στην οποία κινείται είναι η Κλινική Ψυχολογία, εφαρμογές της κλινικής ψυχολογίας στο σχολείο και η ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων. Τα βασικά ερευνητικά ενδιαφέροντα της κυρίας Μπίμπου αφορούν την εφαρμογή των βασικών ιδεών της Κλινικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση, με στόχο (α) τη διαμόρφωση προγραμμάτων για την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, και (β) τη διεπαγγελματική συνεργασία με φορείς ψυχικής υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών στην κοινότητα του σχολείου. Επιπλέον, την ενδιαφέρουν οι θεραπευτικές πρακτικές παιδιών και εφήβων και αναγνώρισή τους από το εκπαιδευτικό σύστημα, η γονική ψυχική υγεία/διαταραχή σε σχέση με την ανάπτυξη των παιδιών, και οι ψυχοκοινωνικές διαστάσεις και προϋποθέσεις ένταξης μετακινούμενων πληθυσμών.

Η διδασκαλία της επικεντρώνεται σε ζητήματα ψυχικής υγείας παιδιών/εφήβων στο σχολείο και στην κοινότητα και η σχέση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης με την Ψυχολογία.

 • Bibou-Nakou, I., Markos, A., Padeliadu, S., Chatzilampou, P. & Ververidou, S. (2019). Multi-informant evaluation of students’ psychosocial status through SDQ in a national Greek sample. Children and Youth Services Review, 96(C), 47-54.
 • Bibou-Nakou, I. & Markos, A. (2017). Greek teachers’ experience and perceptions of child abuse/neglect (2017). Advances in School Mental Health Promotion, 10(4), 265-282. https://doi.org/10.1080/1754730X.2017.1333916
 • Asimopoulos, Ch., Bibou-Nakou, I., Hatzipemou, Th., Soumaki, E. &Tsiantis, J. (2014). An investigation into students’ and teachers’ knowledge, attitudes and beliefs about bullying in Greek primary schools. Invited Paper. Special Issue: School bullying and prevention strategies in some European countries. The International Journal of Mental Health Promotion, 6(1), 42-52. http://dx.doi.org/10.1080/14623730.2013.857823
 • Karga, S., Bibou-Nakou, I. & Giaglis, G. (2013). Parental Views of Children’s Bullying Experience, Coping Strategies and their Association with Parenting Practices. In: K. Dekker & M. Dijkstra (Eds.). School Bullying: Predictive Factors, Coping Strategies, and Effects on Mental Health (pp. 1-36). Nova Science Pub Inc; UK
 • Bibou-Nakou, I., Asimopoulos, Ch., Hatzipemou, Th., Soumaki, E. & Tsiantis, J. (2014) Bullying in Greek secondary schools: prevalence and profile of bullying practices. International Journal of Mental Health Promotion, 16(1), 3-18. DOI: 10.1080/14623730.2013.857824
 • Bibou-Nakou, I. & Markos, A. (2013). Copying Strategies of Secondary School Students Experiencing Bullying: Frequency, Type of Bullying and Psychosocial Difficulties. In: K. Dekker & M. Dijkstra (Eds.). School Bullying: Predictive Factors, Coping Strategies, and Effects on Mental Health (pp. 69-96). Nova Science Pub Inc; UK
 • Bibou-Nakou, I., Tsiantis, J., Assimopoulos, H. & Chatzilambou, P. (2013). Bullying/victimization from a family perspective: A qualitative study of secondary school students’ views. European Journal of Psychology of Education, 28(1), 53-71.
 • Bibou-Nakou, I., Tsiantis, J., Assimopoulos, H. Chatzilambou, P. & Giannakopoulou, D.(2012). School factors related to bullying: A qualitative study of early adolescent students. Soc Psychol Educ, 15, 125-145. DOI 10.1007/s11218-012-9179-1
 • Antoniadou, E. & Bibou-Nakou, I. (2012): Teachers’ discourse on their professional role concerning the implementation of a school-based Mental Health Education Program. Advances in School Mental Health Promotion, 5(2):139-156. DOI: 1080/1754730X.2012.696421
 • Bibou-Nakou, I. (2006). Parental Functioning in adults with mental illness. Directions in Mental Health Counseling. Hatherleigh Press, N. York USA.
 • Bibou-Nakou, I. (2004). Parental mental health and children’s well-being, Soapbox. Clinical Child Psychology & Psychiatry, (9)2, 309-312.
 • Bibou-Nakou, I. (2003). Recognition of neglect / abuse of children/ adolescents in the educational environment (Abbreviation “Niobe”) (pp 1-13). Daphne Initiative, European Commission Directorate-General Justice, 2002-156-YC.
 • Bibou-Nakou, I. (2003). Helping teachers to help children living with a mentally ill parent: Teachers’ perceptions on identification and policy issues. School Psychology International, 24(3), 5-21.
 • Bibou-Nakou, I. (2003). ‘Troubles talk’ among professionals working with families facing parental mental illness. Journal of Family Studies, 9(2), 248-266.
 • Bibou-Nakou, I. (2001). Training for practitioners involved with parental mental health: mapping the types of violence in the family members (pp 1-9). Daphne Initiative, European Commission Directorate-General Justice, 2000-241-WC.
 • Bibou-Nakou, I. (2000). Elementary school teachers’ representations regarding school problem behaviour: “Problem children in talk”. Educational and Child Psychology, 17(4), 91-107.
 • Μπίμπου-Νάκου, Ι. (2015). Η ψυχική υγεία / διαταραχή των γονέων: Επιπτώσεις σε παιδιά και εφήβους. Στο: Φ. Μόττη-Στεφανίδη (επιμ.). Παιδιά και έφηβοι σε έναν κόσμο που αλλάζει. Προκλήσεις, προσαρμογή και ανάπτυξη
 • Μπίμπου-Νάκου, Ι. & Φίγγου, Ε. (2006).Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο τους και τις δυνατότητες διεπαγγελματικής συνεργασίας με υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πολιτικής. Παιδί και Έφηβος. Ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία (Ειδικό Τεύχος “Σχολείο και Ψυχική Υγεία”), τχ. 1, 128-153.
 • Μπίμπου-Νάκου, Ι. (2005). «Κι εγώ μπορώ να είμαι καλή μαμά!». Ψυχική υγεία γονέων και παιδιών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπίμπου-Νάκου, Ι. (2005). Πρόλογος. Στο: Ι. Μπίμπου-Νάκου (επιμ.). Πλαίσια στήριξης της οικογένειας στην πράξη. Το παράδειγμα της γονικής ψυχικής διαταραχής (σσ. 9-11). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπίμπου-Νάκου, Ι. (2005). Γονική ψυχική διαταραχή και ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών: Παρουσίαση των βασικών αρχών ενός διακρατικού προγράμματος. Στο: Ι. Μπίμπου – Νάκου (επιμ.). Πλαίσια στήριξης της οικογένειας στην πράξη. Το παράδειγμα της γονικής ψυχικής διαταραχής (σσ. 12-30). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπίμπου-Νάκου, Ι. (2005). (επιμ.). Πλαίσια στήριξης της οικογένειας στην πράξη. Το παράδειγμα της γονικής ψυχικής διαταραχής). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Αντωνιάδου, Μ., Λαζαρίδης, Β., Μπίμπου-Νάκου, Ι. & Στογιαννίδου, Α., (2005). Κριτική αποτίμηση του προγράμματος και προϋποθέσεις για συνέχεια. Στο: Ι. Μπίμπου – Νάκου (επιμ.). Πλαίσια στήριξης της οικογένειας στην πράξη. Το παράδειγμα της γονικής ψυχικής διαταραχής (σσ. 95-100). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπίμπου-Νάκου, Ι. (2001). Εισαγωγικό σημείωμα. Στο: E. Dowling & E. Osborne. Η οικογένεια και το σχολείο (σσ. 33-62). Αθήνα: Gutenberg.
 • Ψυχική Υγεία γονέων και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών. Χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες στην στήριξη των παιδιών. Πρόγραμμα Δάφνη. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικές Υποθέσεις.
 • Ψυχική Υγεία γονέων και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών. Χρήσιμες πληροφορίες για εκπαιδευτικούς. Πρόγραμμα Δάφνη. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Εσωτερικές Υποθέσεις.
 • Κατάλογος Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για Παιδιά και Νέους. Για μια διεπαγγελματική συνεργασία του σχολείου, της οικογένειας και των υπηρεσιών (2006), Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Γ. Πρεπουτσίδου, Συντονιστής Μ. Καραντάλης).
 • Προώθηση της ψυχοκοινωνικής υγείας παιδιών και εφήβων: Ο ρόλος του σχολείου (2006), Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Γ. Πρεπουτσίδου, Συντονιστής Μ. Καραντάλης).
 • Υλικό για την ιστοσελίδα του Προγράμματος Εκπαίδευσης Παλιννοστούντων και Μεταναστών Μαθητών. Flipbook για τον σχολικό εκφοβισμό diapolis.auth.gr
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για σχολικούς ψυχολόγους στα πλαίσια του έργου ΕΣΠΑ Πρόγραμμα εκπαίδευσης αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών. 2011-2013. Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. Δράση 6: Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξηςα) Ι. Μπίμπου-Νάκου: Κώδικας Δεοντολογίας στην θεραπευτική σχέση με παιδιά και εφήβους β) Ι. Μπίμπου-Νάκου: Ζητήματα εποπτείας των σχολικών ψυχολόγων
 • Ι. Μπίμπου-Νάκου: Ψυχολογία Μετανάστευση και Σχολείο. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για σχολικούς ψυχολόγους στα πλαίσια του έργου ΕΣΠΑ Πρόγραμμα εκπαίδευσης αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών. 2011-2013.
 • 2016-2018: Συντονίστρια για την ενότητα της Ψυχοκοινωνικής στήριξης προσφύγων στο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 Strategic Partnership Project (βλέπε: http://sucre.auth.gr/)
 • 2010-2013: Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών. Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Επιστημονικώς υπεύθυνη για την Υποδράση 6.2 Εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης που περιλαμβάνει την εφαρμογή και αξιολόγηση των παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης, σε σχολεία με αλλοδαπούς και μετανάστες μαθητές.
 • 2005-2007: Needs assessment and awareness-raising program for bullying in schools. Επιστημονική ευθύνη Ι. Τσιάντης,. Διακρατική συνεργασία με Κύπρο, Γερμανία και Λιθουανία. Daphne Initiative, EU.
 • 1/3/2003-28/2/2004:Επιστημονική ευθύνη για τo πρόγραμμα Νιόβη Ψυχική υγεία των γονέων και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Ο ρόλος του σχολείου. Daphne Initiative, EU. Διακρατική συνεργασία [Project Ref 2002-156-YC]
 • Recognition of neglect/abuse in the educational environment. A Safe framework of relations at school.
 • 2001 (1/1-31/12) Daphne Initiative, EU. Διακρατική συνεργασία [Project Ref 2000-241]

Η σχολική και κλινική ψυχολογία αποτελούν κατεξοχήν εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και συνδέονται άμεσα με κοινωνικές πρακτικές στον χώρο του σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας. Ενδεικτικά, στον χώρο του σχολείου, με βάση την ανάπτυξη της διδασκαλίας, έρευνας και συγγραφής, εφαρμόστηκαν και υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • Συνεργασία με σχολεία Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Συνεργασία του Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ. με φορείς ψυχικής υγείας και κοινωνικής πολιτικής στην κοινότητα.
 • Δημιουργία δικτύου φοιτητών/τριών για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης της ψυχικής υγείας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγωγής Υγείας των Σχολείων.
 • 2013-2014: Δίκτυο 13 σχολείων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 7ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας για προγράμματα κατά της ενδοσχολικής βίας.
 • Ενημερωτικές, επιμορφωτικές ομιλίες-συναντήσεις-συνεργασίες με σχολικούς συλλόγους για διάφορα ψυχοκοινωνικά θέματα.
 • Συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) για ψυχοπαιδαγωγική στήριξη παιδιών με “παραβατική” συμπεριφορά. 2013-2014
 • Συμμετοχή στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.)
 • Αναπληρώτρια Διευθύντρια Σύνταξης του Περιοδικού της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας Ψυχολογία
 • 2016- 2018 Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ) του 1/Θ Ολοήμερου Πειραματικού Νηπιαγωγείου (Μη Ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Συνεργαζόμενο Π.Σ.Π.Θ.), του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ), του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ), και του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ. (ΛΥΚΕΙΟ). Αρ. πρωτ.: 46982 /Δ6
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ