Ευαγγελία Μπουγατζέλη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Μπουγατζέλη Ευαγγελία

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Πληροφοριακός Γραμματισμός με Έμφαση στη Χρήση των Ηλεκτρονικών Πηγών της Βιβλιοθήκης

 Γραφείο 705

 2310 991209

 bougatzeli@eled.auth.gr

Η Ευαγγελία Μπουγατζέλη είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τομέα Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού. Διδάσκει πληροφοριακό γραμματισμό και γραμματισμό στον ιστό στους φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος του Α.Π.Θ.

Επί 20 έτη εργάστηκε στη Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. ως υπεύθυνη για την ψηφιακή καταλογογράφηση και ως βιβλιοθηκονόμος εξυπηρέτησης/εκπαίδευσης χρηστών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Επιστήμη της Πληροφόρησης (School of Management, Robert Gordon University, Aberdeen, Scotland, UK) και πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στον κριτικό πληροφοριακό γραμματισμό και στον κριτικό γραμματισμό στον ιστό σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

 • Κατσαφούρου Μ. & Παπαδημητρίου, Φ. & Μπουγατζέλη, Ε. (2018). Η ανάγνωση ιστοπληροφοριών ως κριτική κοινωνική πράξη: Η περίπτωση μιας μαθήτριας από τη Συρία. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης: Η κριτική εκπαίδευση για το σχολείο των κοινωνικών αναγκών. Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.
 • Bougatzeli, E. (2018). Book review of Veach, G. (ed.) 2018. Teaching information literacy and writing studies: Volume 1, first-year composition courses. Journal of Information Literacy, 12(2), 148-149.
 • Γακοπούλου, Δ., Κατσαφούρου, Μ., Μπουγατζέλη, Ε., Παπαδημητρίου, Φ. & Φίστα, Ε. (2017). Ανιχνεύοντας τη ρητορική online πληροφοριών: Μια παιδαγωγική προσέγγιση θεμελιωμένη στο παράδειγμα του κριτικού γραμματισμού. 7ο Διεθνές Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης. Αθήνα – Ελλάδα.
 • Bougatzeli, E., Douka, M., Bekos, N. & Papadimitriou, E. (2017). Web literacy practices of teacher education students and in-service teachers in Greece: a descriptive study. Preschool and Primary Education, 5(1), 97-109.
 • Ντρενογιάννη, Ε., Βασιλειάδου, Μ., Δαούλα, Ε., Δημουλά, Ι.-Ν., Λίλια, Σ. & Μπουγατζέλη, Ε. (2017). Πηγές Αναζήτησης Πληροφοριών Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Παράγοντες Επιλογής τους. Επιστήμες Αγωγής, τχ. 1, 41-57.
 • Alexadrou, D., Papadimitriou, F. & Bougatzeli, E. (2016). Utilizing Web Information Resources into Classroom for Teaching Language: A Critical Approach. 23rd International Conference on Learning ‘Education in the Age of the Anthropocene’. Vancouver – Canada.
 • Bougatzeli, E. & Papadimitriou, E. (2016). Diffusing critical web literacy in a teacher education setting: initial reflections and future planning. In: S. McNicol (Εd.) Critical Literacy for Information Professionals (pp. 151-160). London: Facet Publishing.
 • Δούκα, Μ., Μπουγατζέλη, Ε., Μπέκος, Ν. & Παπαδημητρίου, Φ. (2015). Γραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό σε ακαδημαϊκά και σχολικά περιβάλλοντα: μια συγκριτική έρευνα. 6ο Διεθνές Συνέδριο για το Γραμματισμό Ο γραμματισμός σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση. Κρήτη, Ρέθυμνο – Ελλάδα.
 • Bougatzeli, E., Papadimitriou, F. & Douka, M. (2015). Critical search and evaluation practices of Web information resources applied by senior students in the Department of Primary Education of AUTH for the design of alternative projects in teaching language. IV International Conference on Critical Education (ICCE): Critical Education in the Era of Crisis. Thessaloniki – Greece. τόμ. 2, σ. 85-113.
 • Bougatzeli, E., Togia, A. & Papadimitriou, F. (2015). Developing an Information Literacy Course for Teacher Education Students in Greece. The International Journal of Literacies, 21(2), 17-26.
 • Μπουγατζέλη, Ε., Σουλιώτη, Α., Τόγια, Α. (2015). Πληροφοριακός Γραμματισμός και εκπαίδευση φοιτητών/τριών παιδαγωγικών τμημάτων: η περίπτωση του ΠΤΔΕ της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. HEAL Journal (Hellenic Academic Libraries Journal), 1(2), 15-27.
 • Μπουγατζέλη, Ε., Παπαδημητρίου, Φ. & Δούκα, Μ. (2014). Πρακτικές Κριτικής Αναζήτησης και Αξιολόγησης στον Παγκόσμιο Ιστό κατά το Σχεδιασμό Εναλλακτικών Σχεδίων για τη Διδασκαλία της Γλώσσας από Τεταρτοετείς Φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Κριτική Εκπαίδευση: Η Κριτική Εκπαίδευση στην Εποχή της Κρίσης. Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.
 • Bougatzeli, E., Togia, A. & Papadimitriou, F. (2013). Developing an Information Literacy Course for teacher education students in Greece. Twentieth International Conference on Learning. Rhodes – Greece.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ