Χριστοδούλου Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

 -

 -

 mchristodoulou@eled.auth.gr

Ο Μιχάλης Χριστοδούλου έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και Φιλοσοφία (Πανεπιστήμιο Πάτρας) και είναι διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Πατρών.

Έχει διδάξει μαθήματα μεθοδολογίας κοινωνικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο ΕΑΠ.

Είναι μέλος ερευνητικών ομάδων που έχουν υλοποιήσει εμπειρικές έρευνες  σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του εστιάζουν σε ζητήματα ερευνητικού σχεδιασμού ποσοτικών και ποιοτικών εκπαιδευτικών ερευνών, στην επιστημολογία της κοινωνικής έρευνας και στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων.

 • Tsiolis, Giorgos and Michalis Christodoulou. 2020. Social causation and biographical research. Philosophical, theoretical and methodological arguments. London: Routledge https://doi.org/10.4324/9781003107613
 • Χριστοδούλου Μ., (2019), Κριτικός Ρεαλισμός και Βιογραφική Μέθοδος στην ποιοτική έρευνα. Φιλοσοφικά ζητήματα και ερευνητικές εφαρμογές, Πάτρα: Opportuna ISBN: 978-960-553-053-2
 • Christodoulou Michalis, & Manos Spyridakis (eds.), (2019), Emotions, temporalities and working-class identities in the 21st century, New York: Nova Publishers, ISBN: 978-1-53616-203-5
 • Χριστοδούλου Μ. (2017), Διαδρομές του βίου μετά το λύκειο: Λήψη απόφασης, ταυτότητες και ρίσκο στην εφηβεία, Πάτρα: Opportuna. ISBN: 978-960-553-042-6
 • Christodoulou, Michalis. 2021. School-to-university transition: the paradox of motivated but undecided students, Open Journal for Sociological Studies, 5(1): 1-16
 • Christodoulou M. 2019. The singular and the universal in urban ethnography. How mechanism-based explanations enable generalizability, Urbanities-Journal of Urban Ethnography, 9(2): 99-115
 • Christodoulou M., (2019), Rethinking descriptivism and explanation in legitimacy debate. Highlighting the role of causal process(es) on ethnographic theory, Urbanities-Journal of Urban Ethnography. 9(2): 133-140
 • Christodoulou M., (2019) On the temporal nature of sociality. A guide for researching social time, In M. Christodoulou & M. Spyridakis (eds.), Emotions, temporalities and working-class identities in the 21st century, New York: Nova Publishers
 • Christodoulou M., & Kiprianos P., (2012), “Moral Subjects, Healthy Adolescents: Analyzing the Discourse of Health Education in Greek Secondary Education” Social Theory and Health, 10(4): 309-27.
 • Χριστοδούλου Μ., (2019), O ρόλος της Βιογραφικής Μεθόδου στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Από τη vita contemplativa στη vita activa, Τόμος Πρακτικών από το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα: «Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον» (23-25 Νοεμβρίου 2018, Πάτρα), ISBN: 978-618-82469-2-8
 • Christodoulou M., Kiprianos P., & Papachristopoulou E., (2018), Becoming a lifelong learner through life disruptions. Exploring motivational pathways in Second Chance Schools’ students, Sociological Research Online, pp.1-16, http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1360780418770460
 • Christodoulou Μ, Bousia C, Kiprianos P., (2018), The life–course formation of teachers’ profession. How emotions affect VET teachers’ social identity, Revista Espanola de Sociologia, 11(2): 280-296
 • Christodoulou M., (2018), is educational policy a matter of doxa? Overcoming the fact/value distinction in educational policy practice, Academia: Α Publication of the Higher Education Policy Network, 11(1): 4-27
 • Χριστοδούλου Μ., (2017), Γιατί οι εξηγήσεις των ποιοτικών δεδομένων δεν είναι ισοσθενείς: ένα επιστημολογικό επιχείρημα από το πεδίο της ανθρωπολογίας της εργασίας, στο Μ., Σπυριδάκης – Χ. Καρακιουλάφη (επ.), Κοινωνία, ανεργία και κοινωνική αναπαραγωγή, σσ. 446-468, Αθήνα: Τυπωθήτω-Gutenberg

2018

Συμμετοχή σε έρευνα με ερωτηματολόγια που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΠΤΔΕ Πάτρας, με τίτλο «Εγώ και το Πανεπιστήμιο» και είχε στόχο την διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών ΓΕΛ για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές. Ρόλος στην ΕΟ: Σύνταξη ΕΠ «Ερευνητική Μεθοδολογία» και «Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων».

2020

Μέλος ερευνητικής ομάδας στο Ερευνητικό Έργο του Προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ”, με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β», ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΔΒΜ103. Τίτλος υπό-έργου: «Πολιτισμικοί όροι στη διαμόρφωση ταξικών ταυτοτήτων: κουλτούρα και εργατική τάξη σε Πειραιά και Θριάσιο». Ρόλος στην ΕΟ: Σύνταξη ΕΠ «Ερευνητική Μεθοδολογία» και «Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων».

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ