Δέσποινα Δεσλή ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Δεσλή Δέσποινα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Διδακτική των Μαθηματικών

 Γραφείο 909

 2310 991234

 ddesli@eled.auth.gr

Η Δέσποινα Δεσλή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής των Μαθηματικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές της στο Α.Π.Θ., ενώ συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Institute of Education, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, της Μεγάλης Βρετανίας, όπου και απέκτησε τον Μεταπτυχιακό τίτλο και το Διδακτορικό της. Διετέλεσε Λέκτορας (2002-2007) και Επίκουρη Καθηγήτρια (2007-2012) στο Τ.Ε.Ε.Π.Η. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και από το 2012 μέχρι σήμερα διδάσκει στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ.

Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν κεφάλαια βιβλίων, άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά καθώς και άρθρα σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Έχει πλήθος ανακοινώσεων σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων καθώς και μέλος της συντακτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών, στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης, στη μαθηματική δημιουργικότητα, στην αξιολόγηση και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθηματικά, καθώς και στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των μαθηματικών.

 • Δεσλή, Δ., & Δήμτσα, Ε. (2018). Διερεύνηση της δημιουργικότητας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Μαθηματικά με τη χρήση υλικού. Στο: Χ. Σκουμπουρδή & Μ. Σκουμιός (επιμ.). Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «Εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: διαφορετικές χρήσεις, διασταυρούμενες πορείες μάθησης» (σελ. 257-271). Ρόδος.
 • Desli, D. & Giakoumi, M. (2017). Children’s length estimation performance and strategies in standard and non-standard units of measurement. International Journal for Research in Mathematics Education, 7(3), 61-84.
 • Δεσλή, Δ. & Γαϊτανέρη, Δ. (2017). Η κατανόηση των μαθηματικών μοτίβων από παιδιά Γ’ και Δ’ τάξης δημοτικού σχολείου και οι στρατηγικές σκέψης τους. Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση, 5(1), 63-83.
 • Desli, D. (2015). Cooperative learning in primary school mathematics: Identifying teachers’ and children’s interactions for creating classroom communities. In: G. Grollios, A. Liambas & P. Pavlidis (Eds.). Proceedings of the IV International Conference on Critical Education ‘Critical Education in the Era of Crisis’ (Vol. 2, pp. 180-189). Available: http://www.eled.auth.gr
 • Desli, D. & Zioga, M. (2015). Looking for creativity in primary school mathematical tasks. In: Krainer & N. Vondrova (Eds.). Proceedings of the 9th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 989-995). Czech Republic: Prague.
 • Desli, D. & Dimitriou, A. (2014). Teaching mathematics and science in early childhood: Prospective kindergarten and primary school teachers’ beliefs. Review of Science, Mathematics and ICT Education, 8(2), 25-48.
 • Desli, D. & Loukidou, H. (2014). Addition and subtraction word problems in Greek Grade A and Grade B mathematics textbooks: distribution and children’s understanding. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. Available:cimt.plymouth.ac.uk/journal/desli
 • Anestakis, P. & Desli, D. (2014). Computational estimation in the Greek primary school: tasks proposed for its teaching. MENON: Journal of Educational Research, 1st Thematic Issue on ‘Behaviour of students, teachers and future teachers in mental calculation and estimation’, 75-89. Available: http://www.uowm.gr/site/menon
 • Desli, D. (2011). The use of inversion principle by young children as evidence for conceptual understanding in additive problems. In: Proceedings OMEP European Conference 2011 (pp. 82-89). Nicosia, Cyprus.
 • Howe, C., Nunes, T., Bryant, P., Bell, D. & Desli, D. (2010). Intensive quantities: Towards their recognition at primary school level. British Journal of Educational Psychology – Monograph Series ΙΙ, Number 7, Understanding Number Development and Difficulties, 101-118.
 • Desli, D. (2010). Young children’s organization and understanding of data in everyday mathematics situations. In: B. Maj, E. Swoboda & K. Tatsis (Eds.). Motivation via natural differentiation in mathematics (pp. 259-267). Rzeszowskiego: Wydawnictwo Universytetu.
 • Nunes, T., Desli, D. & Bell, D. (2003). The development of children’s understanding of intensive quantities. International Journal of Educational Research, 39, 651-675.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ