Ελένη Ντρενογιάννη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ντρενογιάννη Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική, με Έμφαση στους Η/Υ και τα Πολυμέσα στην Εκπαίδευση

 Γραφείο 910

 2310 991246

 edren@eled.auth.gr

Η Ελένη Ντρενογιάννη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική με έμφαση στους Η/Υ και τα πολυμέσα στην Εκπαίδευση».

Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε τόσο το μεταπτυχιακό της δίπλωμα, όσο και τον διδακτορικό της τίτλο από την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου του Birmingham στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει Λέκτορας και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ., και έχει εργασθεί με την ιδιότητα του ειδικού επιστήμονα και του εργαστηριακού βοηθού στο Πανεπιστήμιο του Birmingham στην Αγγλία (1996-1999). Επιπλέον, έχει διδάξει σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία στην Ελλάδα και την Αγγλία (1992-1999), σε Κέντρα και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (1999-2000) και σε διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών (2000 μέχρι σήμερα).

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, τον ψηφιακό γραμματισμό και τη διδασκαλία του στο σχολείο, την εκπαιδευτική πολιτική για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και το ρόλο τους στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, την εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών καθώς και ζητήματα που αφορούν στη μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας.

 • Ντρενογιάννη, Ε. (2015). Καλές πρακτικές εφαρμογής της επιμόρφωσης: Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. – Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (σελ. 215). [ISBN: 978-618- 5185-01-5]
 • Drenoyianni H. & Stergioulas L. K. (Eds.) (2011). Pursuing Digital Literacy in Compulsory Education. New York: Peter Lang Publishing Group (pg. 269). [ISBN 978-1-4331-0618-7]
 • Ντρενογιάννη, Ε., Σέρογλου, Φ. & Τρέσσου, Ε. (Επιμ. & Εισαγ. τρίτου μέρους) (2007). Φύλο και Εκπαίδευση: Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες. Αθήνα: Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο (σσ. 451). [ISBN 978-960-7846-88-4]
 • Ντρενογιάννη, Ε. & Κούρτης, Π. (2018) H συνεισφορά των ΤΠΕ στην ανάπτυξη ικανοτήτων ανώτερου ταξινομικού επιπέδου: Τα αποτελέσματα μιας εκπαιδευτικής έρευνας-δράσης. Στο: Σ. Δημητριάδης, Β. Δαγδιλέλης & Θ. Τσιάτσος (Επιμ.). Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (HCICTE2018), 19-21 Οκτωβρίου 2018 (σελ. 533-541). Θεσσαλονίκη [ISBN: 978-618-83186-2-5]
 • Drenoyianni, H. & Bekos, N. (2018). Investigating Greek Computing Teachers’ Curriculum Ideologies. In: P. Gounari, P. T. Liambas, H. Drenoyianni & P. Pavlidis (Eds). Rethinking Alternatives to Neoliberalism in Education. Proceedings of the 7th International Conference on Critical Education (ICCE 2017). Marasleios Pedagogical Academy of Athens, June 28th – July 2nd, 2017, Athens-Greece (pg. 22)
 • Ντρενογιάννη, Ε. (2017). Άτυπες διαδικτυακές κοινότητες και τόποι συζήτησης online: Ερευνητικές δυνατότητες και μεθοδολογικές προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο: Α. Σοφός, Ε. Αυγερινός, Π. Καραμούζης, Λ. Χριστοδουλίδου & Μ. Δάρρα (επιμ.). Εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών: Παιδαγωγική Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σελ. 56-75). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
 • Ντρενογιάννη, Ε. & Παπαδόπουλος, Κ. (2016). Οι αντιλήψεις των Μαθηματικών για την Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου και η χρήση των ΤΠΕ στη Διδασκαλία και τη Μάθηση. ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ, τχ. 24, 3-20.
 • Ντρενογιάννη, Ε. & Λιάμπας, Α. (2015). Αξιολόγηση, Σχεδιασμός και Προετοιμασία Επιμορφωτικού Προγράμματος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε παιδιά Ρομά. Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, τχ. 8, 1-14.
 • Drenoyianni, H. (2014). Conceptions or Misconceptions? The Greek ICT rationale through teachers’ perceptions of and discussions about ICT in the primary school. In: G. Grollios, A. Liambas & P. Pavlidis (Eds). Critical Education in the Era of Crisis. Proceedings of the IV International Conference on Critical Education (vol. 2, pp. 207-249). Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki – Faculty of Education.
 • Ντρενογιάννη, Ε. & Πριμεράκης, Γ. (2008). Ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας για το Δημοτικό σχολείο: Η διερεύνηση του περιεχομένου τους με έμφαση στα δομικά, μορφολογικά και μεθοδολογικά στοιχεία σχεδιασμού. Στο: Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 1(2), 27-59.
 • Drenoyianni, E., Stergioulas, L. & Dagiene, V. (2008). The pedagogical challenge of digital literacy: reconsidering the concept – envisioning the ‘curriculum’ – reconstructing the school. International Journal of Social and Humanistic Computing, 1(1), 53-66.
 • Drenoyianni, H. (2006). ICT in Education: the opportunity for democratic Schools? European Journal of Vocational Τraining, 39(3), 5-20.
 • Drenoyianni, H. (2004). Designing and implementing a project-based ICT course in a teacher education setting: Rewards and pitfalls. Education and Information Technologies, 9(4), 387-404.
 • Drenoyianni, Η. & Selwood, I. D. (1998). Conceptions or Misconceptions? Primary Teachers’ Perceptions and Use of Computers in the Classroom. Education and Information Technologies, 3(2), 87-99.
 • 2010 – 2015: Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.ΕΣΠΑ, Μέτρο 1.1 Διαπολ. Εκπαιδ. 1.2 Επιχ. Προγ.: Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση. Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Ευαγγελία Τρέσσου.
 • 2007 – 2009: Δίκτυο ψηφιακού γραμματισμού για την υποχρεωτική εκπαίδευση (e-START). ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, e-LEARNING. Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Ντρενογιάννη.
 • 2007 έως σήμερα: Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Ελληνικού περιοδικού «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση»
 • 2006 έως σήμερα: Μέλος του Συμβουλίου Έκδοσης (EditorialBoard) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού «Education and Information Technologies»
 • 2005 έως σήμερα: Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής 3: Εκπαίδευση (TC3-Education) της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Επεξεργασία της Πληροφορίας (IFIP) από το 2005 και ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για τον Ψηφιακό Γραμματισμό (SIG 3.9: Digital Literacy)
 • 2000 έως σήμερα: Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ