Γιώργος Γρόλλιος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Γρόλλιος Γεώργιος

Καθηγητής

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική, με έμφαση στα Αναλυτικά Προγράμματα

 Γραφείο 903

 2310 991238

 grol@eled.auth.gr

Ο Γιώργος Γρόλλιος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος της Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ., της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Εργάστηκε ως δάσκαλος για δεκατέσσερα χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα τελευταία είκοσι χρόνια διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., στο οποίο είναι σήμερα καθηγητής με αντικείμενο «Παιδαγωγική με έμφαση στα Αναλυτικά Προγράμματα».

Έχει διδάξει μαθήματα που αφορούν τις παιδαγωγικές θεωρίες και πρακτικές, τα αναλυτικά προγράμματα και τη σχέση της ευρωπαϊκής ενοποίησης με την εκπαίδευση.

Είναι συγγραφέας τριών μονογραφιών, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή τριών βιβλίων, καθώς και στην επιμέλεια τριών συλλογικών τόμων. Περισσότερα από 70 άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ή συλλογικούς τόμους.

 • Γρόλλιος, Γ. & Γούναρη, Π. (2016). Απελευθερωτική και Κριτική Παιδαγωγική στην Ελλάδα. Ιστορικές Διαδρομές και Προοπτική. Αθήνα: Gutenberg.
 • Γρόλλιος, Γ. (2011). Προοδευτική Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 • Grollios, G. (2009). Paulo Freire and the Curriculum. Boulder – Colorado: Paradigm Publishers.
 • Γρόλλιος, Γ. (2005). O Paulo Freire και το αναλυτικό πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
 • Γρόλλιος, Γ., Καρανταϊδου, Ρ., Κορομπόκης, Δ., Κοτίνης, Χ. & Λιάμπας, Τ. (2003). Γραμματισμός και Συνειδητοποίηση. Μια Παιδαγωγική Προσέγγιση με βάση τη Θεωρία του Paulo Freire. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Γρόλλιος, Γ. & Τζήκας, Χ. (2002). Ηγεμονία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Το Επιστημονικόν Βήμα του Διδασκάλου (1953-1967). Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Γρόλλιος, Γ. (1999). Ιδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Λόγος και Πράξη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
 • Γρόλλιος, Γ. & Τζήκας, Χ. (επιμ.) (2018). Ιστορικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης. Τιμητικός Τόμος στη Μνήμη του Καθηγητή Σπύρου Ράση. Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Γούναρη, Π. & Γρόλλιος, Γ. (2010). Κριτική Παιδαγωγική. Μια Συλλογή Κειμένων. Αθήνα: Gutenberg.
 • Apple, M. (2008). Επίσημη Γνώση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 • Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση, Κοινωνία και Παιδαγωγική 2018-2019.
 • Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 2017-2019.
 • Διευθυντής του Τομέα Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 2007-2008, 2008-2009, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017.
 • Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 2009-2011 και 2011-2013.
 • Πρόεδρος του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ. Γληνός του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 2009-2010.
 • Αντιπρόεδρος του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ. Γληνός του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 2007-2008, 2008-2009 και 2010-2011.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ