Μάρθα Ιωαννίδου ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ιωαννίδου Μάρθα

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Τέχνη στην Εκπαίδευση

 Γραφείο 710

 2310 991253

 mioannidou@eled.auth.gr

Η Μάρθα είναι Διδάκτωρ της Ιστορίας της Τέχνης και Μουσειολόγος, Λέκτορας από το 2014 στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. και μέλος του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση – EΠΕρΕφΕ.

Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία, με ειδίκευση στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, στο Α.Π.Θ. και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης στα Πανεπιστήμια του Cambridge και του Essex και στη Μουσειολογία, με έμφαση στη μουσειοπαιδαγωγική, στο Πανεπιστήμιο του Leicester (UK). Το διδακτορικό της είχε ως θέμα τη μελέτη του κινήματος του Σουρεαλισμού στην Ελλάδα, πεδίο που συνεχίζει να μελετά επιστημονικά.

Έχει εργασθεί ως επιμελήτρια σε Μουσεία και διδάσκει από το 2000 σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο).

Η επιστημονική και ερευνητική της δραστηριότητα στρέφεται στους τομείς της Ιστορίας και θεωρίας της τέχνης, της αισθητικής αγωγής, στη μελέτη του ρόλου της τέχνης στην εκπαίδευση και της διδασκαλίας των μαθημάτων μέσω των τεχνών, στην μουσειοπαιδαγωγική και την πολυπολιτισμική εκπαίδευση.

  • Ioannidou, M. & Mitakidou, S. (2018). Taking tableaux vivants a step further; Using multicultural and cross-readings of living pictures and literature texts in class. In: Proceedings of the Education and Social Sciences Conference, Université de la Sorbonne Nouvelle, 22-23 October, Paris.
  • Mitakidou, S., Tressou, E. & Ioannidou, M. (2018). Inclusive orientations in education. In: EDULEARN18 Proceedings of 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2-4 July, Palma, Mallorca, Spain. pp. 8041-8049. [ISBN: 978-84-09-02709-5]
  • Ioannidou, M. & Mitakidou, S. (2018). Jargon words, no words or visual words? Facing diversity in class through children’s literature. In: EDULEARN18 Proceedings of 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2-4 July, Palma, Mallorca, Spain, pp. 5251-5258. [ISBN: 978-84-09-02709-5]
  • Ιωαννίδου, Μ. (2018). Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις. Χίλιες λέξεις ισούνται με μια εικόνα; Ο ρόλος των Μουσείων Λογοτεχνίας και Τέχνης στην ενδυνάμωση ή στην αποδυνάμωση της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Στο: Β. Αποστολίδου, Δ. Κόκορης, Μ. Γ. Μπακογιάννης & Ε. Χοντολίδου (επιμ.). Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία (σσ. 591-602). Αθήνα: Gutenberg.
  • Ioannidou, M. (2017). Artists as Inviting Personalities for Self-Exploration and Social Learning at School. European Journal of Social Sciences Education and Research, 11(2), 52-58. [ISSN 2411-9563 (Print) / ISSN 2312-8429 (Online)]
  • Ioannidou, M., Mitakidou, S. & Tressou, E. (2017). Dialectics of inclusion in a European multicultural educational environment. In: EDULEARN17 Proceedings of 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, 3-5 July, Barcelona Spain, pp. 1123-1129.
  • Ioannidou, M. (2016). Revisioning “the lessons of history” through intergenerational Cultural education. A new learning approach project. In Proceedings of INTED2016 Conference 7th-9th March, Valencia, Spain, pp. 25-32. [ISBN: 978-84-608-5617-7]
  • Ioannidou, M. (2014). “Webism”: Α New Art Movement for E-Generation Children. Eurasian Journal of Social Sciences, 2(2), 15-21. DOI: 10.15604/ejss.2014.02.02.002
  • 2016-2018 Συνεργασία στο ERASMUS ΚΑ2 “Διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών μέσω της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πλαισίων για παιδιά και ενήλικες”. Δημιουργία διαδραστικής πλατφόρμας: Οδηγός Καλωσορίσματος και Εκπαιδευτικό Υλικό (ελληνικά και αγγλικά) που απευθύνεται σε παιδιά, νεοαφιχθέντες πρόσφυγες στη Βόρεια Ελλάδα, σχολικής ηλικίας 6-15 χρονών. Η δομή του υλικού βασίζεται στις αρχές γραμματισμού σε μια δεύτερη/ξένη γλώσσα. http://kids.mediasuite.gr/en/
  • 2016-2018 Βραβείο Αριστείας και Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη Βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή. Ερευνητικό πρόγραμμα: “@rt_platformClio: Μια πρότυπη ηλεκτρονική και διαδραστική πολιτισμική εκπαιδευτική πύλη. Μελέτη σχεδιασμού και αξιοποίησης της ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τη διεύρυνση της σχολικής ύλης, αλλά και ως μέσο “αυτο-διδασκαλίας” στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης”
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ