Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 Γραφείο 510

 2310 991259

 fkouyoum@eled.auth.gr

Η Φωτεινή Κουγιουμουτζάκη είναι Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο αντικείμενο «Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης».

Βασικές σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Διδακτορικό δίπλωμα στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα: κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, σπουδές στην παιδική ηλικία, μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας, ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση, αναλυτικά προγράμματα, ανώτατη εκπαίδευση και αγορά εργασίας.

 • Karagianni, Y. & Kougioumoutzaki, F. (forthcoming). Space as an ark and ghetto or as a field of action and social change? Urbanities.
 • Κουγιουμουτζάκη, Φ. (2018). Η παιδική ηλικία και ο λόγος περί παραβατικότητας των ανηλίκων. Ουτοπία, 124(1), 61-74.
 • Κουγιουμουτζάκη, Φ. (2018). Οι αντιλήψεις για το παιδί και την παιδική ηλικία στις κοινωνιολογικές θεωρίες της εκπαίδευσης. Στο: Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κριτικής Εκπαίδευσης με θέμα: Η Κριτική εκπαίδευση για το Σχολείο των κοινωνικών αναγκών, Θεσσαλονίκη (σσ. 1-15).
 • Κουγιουμουτζάκη, Φ. & Καλαματιανού, Α. (2013). Η ικανοποίηση από τις σπουδές αποφοίτων κοινωνικών επιστημών: μια περιγραφική ανάλυση. Στο: Πρακτικά του 4ου Διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΚΠ), Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής σήμερα: κριτικές προσεγγίσεις και προκλήσεις (σσ. 1-25).
 • Kougioumoutzaki, F. (2007). The “Adventures” of the Sociology Course in Greek Secondary Education. The American Sociologist, 38(2), 191-210.
 • Καλαματιανού, Α., Κουγιουμουτζάκη, Φ. & Μπελογιάννης, Γ. (2014). Γυναίκες και πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα από την ίδρυση του πρώτου Ελληνικού πανεπιστημίου μέχρι σήμερα: Στατιστικές και ερμηνείες. Στο: Θ. Ανθοπούλου, Χ. Μπάγκαβος & Μ. Στρατηγάκη (επιμ.). Οικογένεια, φύλο και μετανάστευση στη σύγχρονη Ελλάδα. Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Λουκία Μ. Μουσούρου (σσ. 206-226). Αθήνα: Gutenberg.
 • Καλαματιανού, Α. & Κουγιουμουτζάκη, Φ. (2013). Πλευρές της απασχόλησης πτυχιούχων Παντείου Πανεπιστημίου: η ικανοποίηση από την εργασία. Στο: Α. Μωυσίδης, Δ. Παπαδοπούλου & Γ. Πετράκη (επιμ.). Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα. Τόμος – αφιέρωμα στον κοινωνιολόγο Δημήτρη Γ. Τσαούση (σσ. 359-390). Αθήνα: Gutenberg.
 • Kougioumoutzaki, F. (2013). A Human Rights Education – State of the Art, in «Criminal Justice System Personnel. Education and Training. What about Fundamental Rights? A European Typology», Free and European Commission: Athens and Florence (pp. 15-44).
 • Kougioumoutzaki, F. (2013). “C. Criminal Justice Agencies’ personnel views regarding the discourse and deficiencies of the respective educational systems – Key findings”, in «Criminal Justice System Personnel. Education and Training. What about Fundamental Rights? A European Typology», Free and European Commission: Athens and Florence, (pp. 119-129).
 • Ιανουάριος 2018 – Φεβρουάριος 2020 «ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competencies» – «ACT – Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών», Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
 • Μάρτιος 2012 – Δεκέμβριος 2013 “Fundamental Rights Education in Europe – FREE”, European Commission, Directorate-General Justice, Freedom and Security, Directorate D: Fundamental Rights and Citizenship, Unit D4: Financial support – Fundamental Rights and Citizenship.
 • Ιούνιος 2004 – Δεκέμβριος 2006 & Ιανουάριος 2007 – Ιανουάριος 2010 «Η απορρόφηση των αποφοίτων του Παντείου Πανεπιστημίου», Φορέας-Χρηματοδότης: Επιτροπή Έρευνας Παντείου Πανεπιστήμιου, Γραφείο Διασύνδεσης, Αθήνα.
 • Οκτώβριος 1998 – Ιανουάριος 1999 «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων», Επιστημονική Υπεύθυνη: Α. Φραγκουδάκη, Φορέας: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Χρηματοδότης: Κοινοτικό Πακέτο Στήριξης, Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αθήνα.
 • 20-22 Απριλίου 2018 Συμμετοχή με ομιλία στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Η Κριτική Εκπαίδευση για το Σχολείο των Κοινωνικών Αναγκών», στη Θεσσαλονίκη. Τίτλος εισήγησης: «Οι αντιλήψεις για το παιδί και την 10-14 Μαΐου 2017 Συμμετοχή με ομιλία στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας με θέμα: «Άτομα, θεσμοί κοινωνία: Ο κόσμος της ψυχολογίας» στη Θεσσαλονίκη (προσκεκλημένο συμπόσιο). Τίτλος εισήγησης: «Ο Λόγος περί «παραβατικότητας ανηλίκων»: οι απαρχές και οι σύγχρονες (προεκ)τάσεις».
 • 19-22 Οκτωβρίου 2017 Συμμετοχή με ομιλία στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας με θέμα: «Σχολική ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία: Συνεργασίες και προκλήσεις», στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος (προσκεκλημένο συμπόσιο). Τίτλος εισήγησης: «Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας: σύγχρονες τάσεις και επιδράσεις στην παιδική ηλικία».
 • 7 Δεκεμβρίου 2012 Συμμετοχή στο CONFERENCE “Fundamental Rights Education in Europe – FREE”, στο Ινστιτούτο Goethe, Αθήνα. Τίτλος εισήγησης: “Human Rights Education: International Developments and Initiatives”.
 • 3-5 Νοεμβρίου 2011 Συμμετοχή στο 3ο Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρίας με θέμα: «Ελληνική κοινωνία 1975-2010: «Μετασχηματισμοί, Ανακατατάξεις και Προκλήσεις», στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Τίτλος εισήγησης: «Πτυχιούχοι Κοινωνιολογίας: Ικανοποίηση από τις Σπουδές και Παράγοντες που Εμπλέκονται». Σε συνεργασία με την Α. Καλαματιανού.
 • 5-7 Νοεμβρίου 2009 Συμμετοχή με ομιλία στο Β’ Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας με θέμα: «Κοινωνία της Διακινδύνευσης. Προκλήσεις στον 21ο αιώνα», στην Αθήνα. Τίτλος εισήγησης: «Η διάρκεια μετάβασης των αποφοίτων κοινωνικών και πολιτικών επιστημών από το πανεπιστήμιο στην πρώτη εργασία». Σε συνεργασία με τον Δ. Καλαμάρα.
 • 15-18 Νοεμβρίου 2007 Συμμετοχή με ομιλία στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Δελφοί. Εισήγηση με τίτλο: «Η διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ο «επίσημος» λόγος του αναλυτικού προγράμματος και ο ρόλος του εκπαιδευτικού». Σε συνεργασία με την Α. Καλαματιανού.
 • Μέλος της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας
 • «Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην εκπαίδευση (ΕΠΕρΕφΕ), Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.
 • «Εργαστήριο για τη μελέτη της ανάγνωσης και της γραφής στην εκπαίδευση και στην κοινωνία (ΕΜΑΓΕΚ)», Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.
 • Επιτροπή Δεοντολογίας Π.Τ.Δ.Ε., Α.Π.Θ.
 • Μέλος επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων
 • Κριτής επιστημονικών άρθρων
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ