Βασίλης Κουλούντζος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Κουλούντζος Βασίλειος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

 Γραφείο 506

 2310 995082

 bkoul@eled.auth.gr

Ο Δρ Βασίλειος Κουλούντζος είναι Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. με θέμα της διατριβής του: «Η χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση. Μια εφαρμογή στον επιστημονικό γραμματισμό». Πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας και του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Ραδιοηλεκτρολογίας και Επιστήμης Υπολογιστών στο τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. Συνεργάζεται με την ερευνητική ομάδα ΑΤΛΑΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η ανάπτυξη λογισμικού, on-line διατάξεων, διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης και παραμετροποίηση αυτών για την εξ αποστάσεως και τη διαδικτυακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από τριάντα εργασίες σε τόμους πρακτικών διεθνών συνεδρίων με κριτές και περιοδικά, συνέγραψε κεφάλαια σε αγγλόφωνα και ελληνόφωνα βιβλία καθώς και επιμελήθηκε τα πρακτικά του παγκοσμίου συνεδρίου IHPST2011.

 • Koulountzos, V. (2017). Promoting science on the internet (in Greek). In: F. Seroglou (Ed.). Opening Science to Society – Physical Science Teaching in Science, Cultural & Moral Dimension, Chapter 6. Thessaloniki: University Studio Press Publications, ISBN: 978-960-12-2361-2
 • Seroglou, F., Koulountzos, V. & Siatras, A. (Eds.) (2011). Science and Culture: Promise, Challenge and Demand – Book of Abstracts of the 11th International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference, 1-5 July 2011, Thessaloniki, Greece. Thessaloniki: Epikentro Publications.
 • Seroglou, F., Koulountzos, V. & Siatras, A. (Eds.) (2011). Science and Culture: Promise, Challenge and Demand – Proceedings of the 11th International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference, 1-5 July 2011, Thessaloniki, Greece. Thessaloniki: Epikentro Publications.
 • Koulountzos, V. & Seroglou, F. (2011). A wiki-course for teacher training in science education: Using History of Science to teach electromagnetism. In: P. Kokkotas, K. Malamitsa & A. Rizaki (Eds). Adapting Historical Knowledge Production to the Classroom. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Seroglou, F., Papadopoulos, P. & Koulountzos, V, (2009). History of science and the teaching of science concepts: Designing instructional e-material, role-plays and educational wiki pages for teachers’ e-training. In: P. Kokkotas & F. Bevilacqua (Eds.) Professional Development of Science Teachers: Teaching science using case studies from the History of Science. Createspace e-book ISBN 978-1440488184, https://www.createspace.com:443/3362423
 • Koulountzos, V. (2019). Science communication on the internet, Proceedings of the International conference ISCAR 2019: “Crisis in Contexts”, Ioannina, Greece, pp, 86-86.
 • Letsi, A., Koulountzos, V. & Seroglou, F. (2019). Re-contectualizing science for massive open online learning, Proceedings of the International conference ISCAR 2019: “Crisis in Contexts”, Ioannina, Greece, pp, 84-85.
 • Gentzi, E., Koulountzos, V. & Seroglou, F. (2017). A WEB 3.0 Educational Profile based on Micromovies for Science Learning, Proceedings of the 11th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, pp. 2911-2919.
 • Koulountzos, V. & Seroglou, F. (2014). An emerging learning and communication forum in science education: Discussions inside atlaswiki. Proceedings of the 4th International Conference on Critical Education “Critical Education in the Era of Crisis”, June 23-26, 2014, Thessaloniki, Greece, Volume 2, pp. 426-442.
 • Seroglou, F., et all (2011). Developing and Using Evaluation Research Tools for Science Teaching Cases Informed by the History and Philosophy of Science. In: F. Seroglou, V. Koulountzos & Siatras (Eds.). Science and Culture: Promise, Challenge and Demand – Proceedings of the 11th International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference. Thessaloniki: Epikentro Publications.
 • Koulountzos, V. & Seroglou, F. (2011). Atlaswiki & atlaswikiwork: A “science and culture” e-course for pre-service teachers. Paper presented at Science and Culture: Promise, Challenge and Demand – 11th International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference. Thessaloniki.
 • Seroglou, F., Koulountzos, V. & Siatras, A. (2011). Editorial introduction: Changing the image of science. In: F. Seroglou, V. Koulountzos & Siatras (Eds.). Science and Culture: Promise, Challenge and Demand – Proceedings of the 11th International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference (pp. 16-17). Thessaloniki: Epikentro Publications.
 • Seroglou, F., Papadopoulos, P., Koulountzos, V. & Knavas, O. (2008). Restructuring science stories in films and role-playing: Teaching science concepts in their social and cultural context. Invited Paper presented at the Second International Conference on Story in Science Teaching, 14-18 July 2008, Deutsches Museum, Munich, Germany. http://sci-ed.org/Story-08-Proc.htm
 • Seroglou, F., Koulountzos, V., Aduriz-Bravo, A. & Polatoglou, H. M. (2007). Gender and science education: Developing a web-based learning environment for teacher education. In: A. Lionarakis (Ed.). Proceedings of the 4th International Conference in Open and Distance Learning “Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education” – ICODL2007, 23-25 November 2007, Athens, pp. 220-224.
 • Koulountzos, V. & Seroglou, F. (2007). Web-based learning environments and teacher training in science literacy. Proceedings of the ITET2007 and ETLLL2007 Joint Working Conference “Information Technology for Education and Training”, 26-28 September 2007, Prague.
 • Koulountzos, V. & Seroglou, F. (2007). Designing a web-based learning environment: The case of ATLAS. Proceedings of the Internaional Federation for Information Processing (IFIP) Conference “New models of teaching and learning – Informatics, Mathematics and ICT: a “golden triangle”. June 27-29, 2007, Boston, USA, http://www.ccs.neu.edu/imict2007/Home.html
 • Alessandro Volta Physics Department, University of Pavia, Italy
 • School of Primary Education, National and Kapodistrian University of Athens
 • Organizing Committee of the 11th & 16th International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference, 1-5 July 2011, Thessaloniki, Greece [http://ihpst2011.eled.auth.gr/]
 • Organizing Committee of the 4th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference, 9-11 May 2008, Thessaloniki, Greece [http://www.eled.auth.gr/edife2008/]
 • International History, Philosophy and Science Teaching Group [http://ihpst.net/]
 • The Greek Association for Science Education [www.edife.gr]
 • The International Federation for Information Processing (IFIP), WG 3.6 (Distance Education) [http://ifiptc.org/?tc=tc3]
 • The International History & Philosophy in Science Teaching group
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ