Νίκος Λαμπρινός ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Λαμπρινός Νικόλαος

Καθηγητής

Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών
Γεωγραφία και η Διδασκαλία της

 Αρχαιολογικού Μουσείου 29, 4ος όροφος

 2310 991201

 labrinos@eled.auth.gr

Ο Νίκος Λαμπρινός σπούδασε στο Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο ίδιο τμήμα στο αντικείμενο της Φυσικής Γεωγραφίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ήταν υπότροφος του Ι.Κ.Υ. Μετά τις σπουδές του ασχολήθηκε επαγγελματικά ως ερευνητής στο Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και στο Κέντρο Βιοτόπων/Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσική Ιστορίας. Μετά την εκλογή του ως λέκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. συμμετείχε στο θερινό τμήμα του Ινστιτούτου Γεωγραφίας (Kansas Geographic Alliance) του Kansas State University, Kansas, USA.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τις περιοχές της Διδασκαλίας της Γεωγραφίας, της Ψηφιακής και Διαδικτυακής Χαρτογραφίας και της Τηλεπισκόπησης για την εκπαίδευση.

Έχει ιδρύσει το Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης digital earth και είναι αιρετό μέλος της δράσης GeoForAll της Διεθνούς Ένωσης Χαρτογραφίας.

Σήμερα είναι Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε.

Ως συγγραφέας και συν-συγγραφέας έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων, βιβλία, εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό και εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων. Ενδεικτικά:

 • Λαμπρινός, Ν. (2018). Γεωχωρικές εφαρμογές για τη διδασκαλία σχολικών αντικειμένων. Η συμβολή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Στο: 26η Πανελλήνια Συνάντηση χρηστών ArcGIS. Μάιος, 10-11, 2018. Αθήνα.
 • Παύλου, Μ. & Λαμπρινός, Ν. (2018). Η Ψηφιακή χαρτογραφική απεικόνιση του Πελοποννησιακού Πολέμου. Στο: Πρακτικά 15ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας «Η χαρτογραφία των κρίσεων», Θεσσαλονίκη 31/10 – 2/11 2018, σσ. 189-195.
 • Exarchou, Ε., Klonari, A., Lambrinos, N. & Vaitis, M. (2017). Digital Literacy Integration in Educational Practice: Creating a Learning Community, Through a Geographic Project in Mytilene Senior High School, Greece. Review of International Geographical Education Online, 7(3), 293-314. Available: http://rigeo.org/volume/volume-7-number-3-winter-2017
 • Ρέλλου Μ. & Λαμπρινός Ν. (2014). Η απεικόνιση του μοντέλου του κύκλου του νερού με τη χρήση διαγραμμάτων CLD (Διαγράμματα ανάδειξης αιτιολογικών σχέσεων). Στο: Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη 22-24 Οκτωβρίου 2014 (σσ. 358-374). Θεσσαλονίκη: Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ. Διαθέσιμο εδώ
 • Lambrinos, N. & Asiklari F. (2014). The introduction of GIS and GPS through local history teaching in primary school. European Journal of Geography, 5(1), 32-47. Available: http://www.eurogeographyjournal.eu/
 • Λαμπρινός, Ν., Ασικλάρη, Φ. & Καλαθάς, Α. (2013). Αξιοποιώντας τα GIS και τη διαδικτυακή χαρτογραφία στο σχολείο. Μία πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας. Τεύχος 1ο: Χάρτες. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γράφημα. [σελ. 48]
 • Lindner-Fally M, Herlander Mira H, Silva DV, Carvoeiras L. M., Lambrinos, N, de Lazaro y Torres M.-L., Schmeinck, D., Zwartjes, L. & Donert, K. (2012). Teacher Education and Training and geo-media in Europe. Διαθέσιμο εδώ.
 • Λαμπρινός, Ν. (2009). Σχετικά με τη Διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Σχολείο. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γράφημα [σελ. 294]

Έχει συμμετάσχει σε 25 εκπαιδευτικά και ερευνητικά ελληνικά και διεθνή προγράμματα, σε περισσότερα από 50 ελληνικά και διεθνή συνέδρια και είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 • Είναι Chief Editor του Newsletter της παγκόσμιας δράσης GeoForAll της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (https://www.osgeo.org/initiatives/geo-for-all/) από το 2015 και έχει εκδώσει 42 τεύχη.
 • Είναι Chief Editor του Newsletter του Κέντρου Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης (www.digital-earth.edu.gr) από το 2012 και έχει εκδώσει 21 τεύχη.
 • Αρμόδιος για την Ελλάδα για την δημιουργία πολλαπλασιαστών (geomentors) GIS μέσω του προγράμματος gis4schools της ESRI, USA.
 • Έχει οργανώσει περισσότερα από 55 εκπαιδευτικά σεμινάρια ψηφιακής χαρτογραφίας.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ