Μαρία Ρεπούση ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ρεπούση Μαρία

Καθηγήτρια

Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών
Ιστορία και Ιστορική Εκπαίδευση

 Γραφείο 501

 2310 995087

 marrep@eled.auth.gr

Η Μαρία Ρεπούση είναι ιστορικός, καθηγήτρια Ιστορίας και Ιστορικής Εκπαίδευσης στο Π.Τ.Δ.Ε./Α.Π.Θ. και πρόεδρος (2019-2021) της International Research Association for History and Social Sciences Education (IRAHSSE).

Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris I όπου και υποστήριξε το διδακτορικό της με θέμα τη Μεγάλη ιδέα και τον Τουρκικό Εθνικισμό.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την ιστορική εκπαίδευση και συγκεκριμένα (α) τη διδακτική της ιστορίας, (β) την ιστορία της ιστορικής εκπαίδευσης (γ) τις διαμάχες για τη σχολική ιστορία (δ) το φύλο της ιστορικής εκπαίδευσης (ε) τα τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης στην ιστορία και (στ) τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας καθώς επίσης και την ιστορία του γυναικείου κινήματος.

 • Cajani, L., Lassig, S. & Repoussi, M. (Ed.) (2019). The Palgrave Handbook of Conflict and History Education in the Post-Cold War Era: London: Palgrave Macmillan.
 • Ρεπούση, Μ. (2012). Τα Μαρασλειακά, 1925-1927. Αθήνα: Πόλις.
 • Ρεπούση, Μ. & Τσιβάς, Α. (επιμ.) (2011). Τοπικές ιστορίες και ιστορικές πηγές. Από τα ίχνη στις μαρτυρίες. Θεσσαλονίκη: Γράφημα.
 • Ρεπούση, Μ. (επιμ.), Ανδρεάδου, Χ., Βαν Μπουσχότεν, Ρ., Βερβενιώτη, Τ. & Τσιώλης, Γ. (2010). Προφορικές ιστορίες. Ένας οδηγός προφορικής ιστορίας για την κοινότητα και την εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη & Χανιά: Διεύθυνση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων & Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ρεπούση, Μ. & Δεληγιάννη, Ο. (επιμ.) (2007). Εκπαίδευση και βιομηχανική κληρονομιά, Νήματα, καπνά, σχοινιά, ξύλα και καράβια… Θεσσαλονίκη: ΥΠΠΕΘ & Εθνικό Δίκτυο Σχολείων.
 • Ρεπούση, Μ. (επιμ.), Γκουγκαρά, Ε., Δαγκλή, Ο., Κουτσουρά, Ζ. & Μπενιάτα. Ε. (2006). Υδάτινες διαδρομές από το χτες στο σήμερα. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Μουσείο Ύδρευσης και την ιστορία της Θεσσαλονίκης, Αθήνα: Καλειδοσκόπιο
 • Ρεπούση, Μ., Ανδρεάδου, Χ., Πουταχίδης, Ά. & Τσιβάς, Α. (2006 & 2008). Στα Νεότερα και Σύγχρονα Χρόνια. α. Εγχειρίδιο ΣΤ’ Δημοτικού, β. Βιβλίο του/της Εκπαιδευτικού και γ. Τετράδιο Δραστηριοτήτων. 1η έκδοση Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΣΒ, 2η έκδοση Αθήνα: Βιβλιόραμα.
 • Ρεπούση, Μ. (2004). Μαθήματα Ιστορίας. Από την ιστορία στην ιστορική εκπαίδευση. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Λεοντσίνης, Γ. & Ρεπούση, Μ. (2001). Η τοπική ιστορία ως πεδίο σπουδής στο πλαίσιο της σχολικής παιδείας. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΔΒ.
 • Ρεπούση, Μ., Ηλιοπούλου, Ι., Τσιβάς, Α., Ανδρεάδου, Χ., Μπενιάτα, Ε. & Λάζαρη, Σ. (2008). Το ελληνικό κράτος: γέννηση και ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών.
 • Ρεπούση, Μ., Ηλιοπούλου, Ι., Τσιβάς, Α., Ανδρεάδου, Χ., Μπενιάτα, Ε. & Λάζαρη, Σ. (2008). Επεξεργασία των ιστορικών πηγών. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών.
 • Ρεπούση, Μαρία (2016). Τα οριζόντια πολιτικά ρεύματα της συμμόρφωσης στην εθνική ορθότητα. Στο: Π. Πετσίνη & Δ. Πετρόπουλος (επιμ.). Η λογοκρισία στην Ελλάδα (σσ. 234-242). Αθήνα: Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ.
 • Ρεπούση, Μ. (2015). Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός και Ιστορία: Από το έθνος στον πολιτισμό. Στο: Κ. Δαλακούρα, Σ. Χατζηστεφανίδου & Α. Χουρδάκης (επιμ.). Ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης. Επανεκτιμήσεις και προοπτικές (σσ. 383-402). Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Repoussi M. & Tutiaux-Guillon N. (2012). Les recherches récentes sur les manuels d’histoire: Questions méthodologiques et théoriques. Le Cartable de Clio, 12, 141-152
 • Ρεπούση, Μ. (2012). Το νέο ’21. Η ανολοκλήρωτη ελληνική επανάσταση στις εθνικιστικές και κοινωνιστικές αφηγήσεις της πρώτης εκατονταετηρίδας της. Στο: Δ. Παπαδημητρίου & Σ. Σεφεριάδης (επιμ.). Αθέατες όψεις της ιστορίας. Κείμενα αφιερωμένα στο Γιάνη Γιανουλόπουλο (σσ. 161-180). Αθήνα: Ασίνη.
 • Repoussi, Μ. (2011). Didactica de Historia en Grecia. Desarrollos, dudas y restricciones. In: R. Lopez Facal, L. Velasco Martinez, V. Santidrian Arias & X. Armas Castro (Eds.). Pensar históricamente en tiempos de globalización (pp. 37-48). Santiago de Compostela: Santiago de Compostela. Espagne.
 • Ρεπούση, Μ. (2011). Οι πρώτες εκδοχές της ελληνικής ιστορικής εκπαίδευσης, τέλος 18ου – τέλος 19ου αιώνα. Στο: Σ. Μπουζάκης (επιμ.). Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και Απόψεις (σσ. 481-498). Αθήνα: Gutemberg.
 • Ρεπούση, Μ. (2011). History Education in Greece. In: E. Erdmann & W. Hasberg (Eds). Facing, Mapping, Bridging Diversity. Foundation of a European Discourse on History Education (pp. 329-370). Erlangen: Wochenschau Verlag.
 • Repoussi, M. & Tutiaux-Guillon N. (2010). New Trends in History Textbook Research: Issues and Methodologies toward a School Historiography. Journal of Educational Media, Memory, and Society, 2(1), 154-170.
 • Repoussi, M. (2009). History Textbooks Controversies in Greece, 1985-2008. Considerations on the text and the context. Canadian Diversity / Diversité canadienne, 7(1), 25-30.
 • Repoussi, (2009). La vie scolaire de l´histoire en Grèce: enjeux, changements, contradictions, controverses, XIXe-XXe siècle, Raisons, Comparaisons, Éducations, la revue française d’éducation comparée, n. 4. In: N. Tutiaux-Guillon (Ed.). L’histoire scolaire au risque des sociétés en mutation (pp. 49-66). Paris: L’Harmattan.
 • Repoussi, M. (2009). Common trends in Contemporary Debates on History Education. Yearbook of International Society for History Didactics 2008/2009, 75-81.
 • Repoussi, M. (2009). Battles over the national past of Greeks. The Greek History Textbook Controversy 2006-2007. Zeitschrift für historisch-politische Bildung, H. 7, 56-63.
 • Ρεπούση, Μ. (2008). Κείμενο και συγκείμενο στην τέχνη. Προσεγγίζοντας την τέχνη μέσα από την ιστορία. Μαθαίνοντας ιστορία μέσα από την τέχνη, Το παράδειγμα του εγχειριδίου της ΣΤ’ Δημοτικού. Στο: Η τέχνη και ο πολιτισμός ως ευέλικτο πεδίο διαθεματικών προσεγγίσεων (σσ. 47-57). Ηράκλειο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠΤΔΕ.
 • Repoussi, M. (2008). I nuovi manuali de storia in Grecia. Cronaca di una Guerra ideological sul passato nazionale. Mundus, rivista di didattica della storia, 1, 37-43
 • Ρεπούση, Μ. (2007). Ιστορικός εγγραμματισμός και σχολικά εγχειρίδια ιστορίας. Στο: Η. Ματσαγγούρας (επιμ.). Σχολικός εγγραμματισμός. Λειτουργικός, κριτικός, επιστημονικός (σσ. 393-419). Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Repoussi, M. (2007). Représentations de soi masculin et de l’autre féminin dans l’éducation historique. Le cas des manuels d’histoire grecs. Horizons Universitaires, 3(4), Rabat : Université Mohammed V-Souissi, 45-62.
 • Repoussi, M. (2007). Politics questions history education. Debates on Greek History Textbooks. Yearbook of International Society for History Didactics, 2006/2007, 99-110.
 • Repoussi, (2005). A la recherche des femmes dans l’histoire enseignée. Rapports de genre et construction de la différence sexuée. Le cartable de Clio, 5, 89-97.
 • Ρεπούση, Μ. (2005). Ο Βενιζέλος αντιμέτωπος με τα επεισόδια στη Σμύρνη. Στο: Θ. Βερέμης & Η. Νικολακόπουλος (επιμ.). Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του (σσ. 212-213). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Repoussi, M. (2004). L’autre comme féminin. Le cas de manuels grecs d’histoire. International Society for History Didactics, Yearbook 2004, 71-90.
 • Ρεπούση, Μ. (2004). Πηγές του τοπίου. Μνημεία και μνημειακοί τόποι. Στο: Κ. Αγγελάκος & Κόκκινος Γ. (επιμ.). Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο. Η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση των πηγών (σσ. 81-99). Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Ρεπούση, Μ. (2004). Ιερά και θύραθεν ιστορία: σημαινόμενα και αντιφάσεις της ιστορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 19ου αι. Ίστωρ, τχ. 14, 69-105
 • Ρεπούση, Μ. (2004). Ο χώρος των γυναικών. Πολιτικά κόμματα, γυναικείες οργανώσεις και ομάδες. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τ. 10ος, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 121-144.
 • Ρεπούση, Μ. (2004). Το φύλο των γυναικών. ‘Εμφυλες ομάδες και γυναικείες διεκδικήσεις. Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τ. 5ος, τ. 12, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 181-190.
 • Ρεπούση, Μ. & Αναγνώστου Γ. (2004). Διδακτική του ‘μνημείου’ και ιστορική εκπαίδευση. Στο: Γ. Μπαγάκης (επιμ.). Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα (σσ. 332-339). Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Repoussi, (2003). Mixité et Enseignement en Grèce. Clio, Histoire, Femmes et Société, 18, 155-166.
 • Ρεπούση, Μ. (2002). Εγχειριδίων Ιστορίας Λόγοι και Αντίλογοι. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 125, 77-89.
 • Ρεπούση, Μ. (2000). Διδακτικές προσεγγίσεις της τοπικής ιστορίας. Ιστορικό ερώτημα και ανάπτυξη σχεδίων εργασίας. Φιλόλογος, τχ. 102, 590-606.
 • Ρεπούση, Μ. (2000). Διδακτική της ιστορίας. Στοχασμοί, διεργασίες και ζητούμενα, 1880-1980. Τα ιστορικά, τχ. 33, 319-378
 • Ρεπούση, Μ. (2000). Οι έννοιες της Ιστορίας. Από την ιστορική γνώση στην ιστορική κατανόηση. Μνήμων, τχ. 22, 191-220.
 • Ρεπούση Μ. (2017), Ελεύθεροι ή αιχμάλωτοι του παρελθόντος; Η σχέση παρελθόντος παρόντος στην εκπαιδευτική δημοτικιστική σκέψη, Ανακοίνωση στο συνέδριο: 100 χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917, 12-13 Μαΐου, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ.
 • Ρεπούση Μ. (2017), Σύγχρονες τάσεις στην έρευνα των σχολικών βιβλίων ιστορίας, Ανακοίνωση στο Συνέδριο: Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων, 17-19 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Προγραμμάτων Σπουδών (ΚΕΑΣΒΕΠ) του ΑΠΘ.
 • Ρεπούση Μ. (2017), «Επίμαχα ζητήματα της σχολικής ιστορίας. Η σχέση της με την ιστοριογραφία και τη συλλογική μνήμη», Ανακοίνωση στην Επιστημονική Διημερίδα: Διδάσκοντας το παρελθόν στο παρόν, 11-12 Μαρτίου, Πειραιάς, Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία & ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.
 • Ρεπούση Μ. (2016), «Οι πόλεμοι της ιστορίας», Διάλεξη στο Ανοικτό Σεμινάριο: Ιστορία, Μνήμη, Ιστοριογραφία, 14 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη, ΔΠΜΣ Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ.
 • Ρεπούση Μ. (2014), «Πόλεμοι εγχειριδίων ιστορίας. Συγκριτική Προσέγγιση», Ανακοίνωση στο 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης: Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία: Ιστορικές-Συγκριτικές Προσεγγίσεις, 27-29 Ιουνίου, Πάτρα, Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Ρεπούση Μ. (2012), Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός και Ιστορία: από το έθνος στον πολιτισμό, Ανακοίνωση στο Επιστημονικό Διήμερο, Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης: Επανεκτιμήσεις και Προοπτικές, 2-3 Νοεμβρίου, Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης.
 • Ρεπούση Μ. (2011), Σχολική ιστοριογραφία και φύλα: από το κείμενο στα υποκείμενα. Ανακοίνωση στην Ημερίδα: Το Φύλο στην Ιστορία. Αποτιμήσεις και παραδείγματα, Ιστορικοί για την Έρευνα στην ιστορία των Γυναικών και του Φύλου, 12 Νοεμβρίου, Αθήνα, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Ρεπούση Μ. (2011), Προφορικότητα και Μουσεία. Ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 27-30 Οκτωβρίου, Ρέθυμνο Κρήτης.
 • Repoussi M. (2011), Greeks and Turks in Greek History Education Competing narratives and re-arrangements. Ανακοίνωση στο Third European Congress on World and Global History, London School of Economics and Political Science, 14-17Απριλίου, Λονδίνο, ΗΒ.
 • Repoussi M. (2010), Initiatives for Restructuring National Self and Otherness in Greek and Turkish History Education. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο: History Education in Conflict and Transitional Societies, George Mason University, 2-4 Δεκεμβρίου, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ.
 • Repoussi M. (2010), Gendered Dimensions of educational Controversies. Ανακοίνωση στο 21ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορικών Επιστημών, University of Amsterdam, 22-28 Αυγούστου, Άμστερνταμ, Ολλανδία.
 • Repoussi M. (2010), History Didactics in Greece: developments, ambiguities and constraints. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο: Pensar Historicamente en tempos de Globalizacion, University of Santiago de Compostela, 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου, Σαντιάγκο ντε Κομποστέλλα, Ισπανία.
 • Repoussi M. (2010), History didactics – History Education: Transitions, Directions and Challenges. Invited Keynote Speech στο 1ο Διεθνές Συμπόσιο Ιστορικής Εκπαίδευσης, University of Erzurum, 16-18 Ιουνίου, Ερζερούμ, Τουρκία.
 • Repoussi M. (2009), Conclusions on Methodologies of History Textbook’s Research. Παρουσίαση στο διεθνές συνέδριο: Methodologies of History Textbook’s Research. Διεθνής Ένωση Διδακτικής της Ιστορίας & Ινστιτούτο Georg Eckert, 14-16 Σεπτεμβρίου, Braunschweig, Γερμανία.
 • Repoussi M., (2009), History Wars in Greece: Controversies about New History Textbooks. Ανακοίνωση στο 123ο ετήσιο συνέδριο της American Historical Association [ΑΗΑ]]: Globalizing Historiography, Session: National Textbook Controversies in a Globalizing World. AHA, 2-5 Ιανουαρίου, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.
 • Repoussi M., (2008), La bataille de Clio aux Balkans, Les réactions au projet de manuels communs d’histoire. Παρουσίαση στο 6ο συνέδριο της Ένωσης Καναδικών Μελετών για την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και την Επικοινωνία στην Ιστορία [Association des études canadiennes sur l’enseignement, l’apprentissage et la communication de l’histoire]: Quelle histoire pour quel avenir? AECEAC, 24-26 Οκτωβρίου, Κεμπέκ, Καναδάς.
 • Repoussi M., (2008), Learn History in a multi formal and informal History Environment. The case of the movies. Ανακοίνωση στο ετήσιο διεθνές συνέδριο της International Society for History Didactics: Empirical Research on History Learning. Διεθνής Ένωση Διδακτικής της Ιστορίας, 8 – 10 Σεπτεμβρίου, Tutzing, Γερμανία.
 • Ρεπούση Μ. (2008), Η σχολική ιστορία ως προνομιακό πεδίο μάχης των πολέμων ιστορίας. Ανακοίνωση στο σεμινάριο: Ιστορία και ιστορική εκπαίδευση, Εθνικό ίδρυμα Ερευνών και Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων, Σεμινάρια της Ερμούπολης, 3-15 Ιουλίου, Ερμούπολη, Σύρος.
 • Ρεπούση Μ., (2008), Μπορούν οι γυναίκες να διδάξουν ιστορία; Τα Μαρασλειακά από τη σκοπιά του φύλου. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο: Γυναίκες στην ιστορία των Βαλκανίων. Ιστορίες ζωής γυναικών εκπαιδευτικών, ΑΠΘ, Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην παιδαγωγική της ισότητας των φύλων, 19-20 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη.
 • Ρεπούση Μ. (2007, Νοέμβριος), Η ιστορική εκπαίδευση στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ. Ανακοίνωση στο συνέδριο: Η διδασκαλία της ιστορίας στα παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων της Ελλάδας, ΕΚΠΑ, ΠΤΔΕ και Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Ιστορίας, 9-11/11, Αθήνα.
 • Repoussi M. (2007), Common trends in contemporary debates on History education. Ανακοίνωση στο ετήσιο διεθνές συνέδριο της International Society for History Didactics: Public Uses of History. Διεθνής Ένωση Διδακτικής της Ιστορίας, ΠΤΔΕ & Διδασκαλείο Δημήτρης Γληνός, Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ, 19-21 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
 • Ρεπούση Μ. (2007), Ιστορική Εκπαίδευση και ΤΠΕ. Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην διδακτική πράξη, ΥΠΕΠΘ και Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, 4-7 Μαΐου, Ερμούπολη, Σύρος.
 • Ρεπούση Μ. (2007), Ιστορικός εγγραμματισμός και σχολικά εγχειρίδια ιστορίας. Ανακοίνωση στο 1ο Παγκύπριο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: Σχολικά εγχειρίδια: παρελθόν, παρόν και μέλλον, Παγκύπρια δημοκρατική έπαλξη δασκάλων και νηπιαγωγών ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία, 28 Απριλίου, Λάρνακα, Κύπρος.
 • Repoussi M., (2006), Politics questions History Education: debates on Greek History textbooks. Ανακοίνωση στο ετήσιο διεθνές συνέδριο της International Society for History Didactics: Historical Consciousness – Historical culture, Διεθνής Ένωση Διδακτικής της Ιστορίας, 28-30 Σεπτεμβρίου, Tallinn, Εσθονία.
 • Repoussi M. & Trimi-Kyrou K. (2006, July ), Gender or Women? The focal point of the research and the academic teaching in social sciences in Greece. Ανακοίνωση στο 1ο διεθνές συνέδριο: Interdisciplinary Social Sciences, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, 18-21 Ιουλίου, Ρόδος, Ελλάδα.
 • Ρεπούση Μ. (2006), Μυστικά και ψέματα. Κινηματογραφικές και άλλες δημόσιες ιστορίες για τη μετανάστευση των γυναικών στις ΗΠΑ. Ανακοίνωση στο συνέδριο: Η κινηματογραφική εικόνα ως τεκμήριο. Διερεύνηση της οπτικοακουστικής καταγραφής της πραγματικότητας, Κινηματογραφικό Αρχείο ΥΠΠΕΞ, 13-14 Απριλίου, Αθήνα.
 • Ρεπούση Μ. (2005), Μαθαίνοντας από τη Βιομηχανική Κληρονομιά. Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο: Βιομηχανική κληρονομιά μεταξύ γης και θάλασσας. Για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο Οικομουσείων, TICCIH, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.
 • Repoussi M., (2005), Women’s Movements in History Education. An alternative to move from National Histories to World Histories. Ανακοίνωση στο 20ο διεθνές συνέδριο ιστορικών επιστημών, Πανεπιστήμιο South Wales, 3-9 Ιουλίου, Sydney, Αυστραλία.
 • Ρεπούση Μ. (2005), Ποιητική του φύλου & Ιστορική εκπαίδευση. Τα έμφυλα υποκείμενα της ιστορικής εξέλιξης. Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο ‘Το φύλο …αλλάζει. Έρευνα, θεωρία και πολιτική της έμφυλης πραγματικότητας στον 21ο αιώνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γυναικείες Σπουδές στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, 2-3 Ιουνίου, Αθήνα.
 • Repoussi M., (2004), Représentations de soi masculin et de l’autre féminin dans l’éducation historique. Le cas de manuels grecs d’histoire. Ανακοίνωση στο ετήσιο διεθνές συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Διδακτικής της Ιστορίας: Rencontre de l’ histoire, rencontre de l’ autre. L’ enseignement de l’ histoire comme dialogue intercultural, International Society for History Didactics & University of Rabat, 22-25 Σεπτεμβρίου, Rabat, Μαρόκο.
 • 2011–2012: Συμμετοχή στο Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος COST
 • 2009-2018: Συνεργασία με Simone Lassig και Luigi Cajani για λογαριασμό του Georg Eckert Institute for International History Textbook Research με αντικείμενο: Worldwide History Education Wars and Controversies
 • 2003-2008: Συμμετοχή στο διατμηματικό πρόγραμμα Φύλο και Ισότητα του ΑΠΘ
 • 2004-2008:Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ερευνητικού προγράμματος Πυθαγόρας: Φύλο και Επιστήμες, ΑΠΘ
 • 1998-2005: Υπεύθυνη -από το ΑΠΘ- για το διαπανεπιστημιακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και διδακτική των επιστημών του ανθρώπου στο πλαίσιο του προγράμματος Σωκράτης, με τη συμμετοχή 8 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας
 • 1997 – 1998 & 1999-2000: Υπεύθυνη -από το ΑΠΘ- για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα: Νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία της Ιστορίας στο πλαίσιο του προγράμματος Σωκράτης με τη συμμετοχή 7 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων
 • Βαν Μπούσχοτεν, Ρ., Βερβενιώτη, Τ., Θανοπούλου, Μ., Νάκου, Ε., Μπάδα, Κ., Πανταζής, Π., Ρεπούση, Μ., Σκουτέρη-Διδασκάλου, Ν., Τσιώλης Γ. & Χατζαρούλα Π., (2012), Διεθνές συνέδριο, Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 25-27/5/2012
 • Βαν Μπούσχοτεν Ρ., Ρεπούση, Μ. & Τσιώλης, Γ. (2011), Μεταπτυχιακό Σεμινάριο: Προφορικές Ιστορίες και Βιογραφίες: Διεπιστημονικά Ζητήματα Αφηγηματικής Ανάλυσης στο πλαίσιο του 18ου Πανελλήνιου Μεταπτυχιακού Εντατικό Σεμιναρίου-Συνέδριου για Υποψήφιους Διδάκτορες: Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 27-30/10
 • Ρεπούση Μ., (2011), Εκδήλωση για τη Μεταρρύθμιση των ΑΕΙ, Αθήνα, Τομέας Παιδείας και Έρευνας της Δημοκρατικής Αριστεράς, Νέο Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Αθηνών, 13/7
 • Ρεπούση Μ., (2011), Διμερής Συνάντηση με δασκάλους από τις ΗΠΑ, Θεσσαλονίκη ΑΠΘ και Ίδρυμα Fulbright, ΑΠΘ, 16/6.
 • Ρεπούση Μ., (2011), Workshop on Worldwide History Education Wars and Controversies, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 12-15/5
 • Ρεπούση, Μ., Ανδρεάδου, Χ., Μακαρατζής, Γ. & άλ. (2010), Τριήμερο εκδηλώσεων: Προφορικές ιστορίες στα Χανιά, Μνήμες και αφηγήσεις. Χανιά, μεγάλο Αρσενάλι, 9-10/11
 • Ρεπούση, Μ. & Φουρναράκη, Ε. (2010), Μεταπτυχιακό σεμινάριο: Ζητήματα της διδακτικής της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών στο πλαίσιο του 17ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό Σεμινάριο-Συνέδριο για Υποψήφιους Διδάκτορες: Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 24-27/9
 • Popp S. & Repoussi M. (2010), Session on School History facing Controversial Memories στο πλαίσιο του 21st International Congress of Historical Sciences, Άμστερνταμ, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, University of Amsterdam, 22-28/8
 • Erdmann, E., Repoussi, M., Moser, D., Cajani, L., Hassani, Idrissi, M., Popp, S. & Tutiaux, N. (2009), Διεθνές συνέδριο: Methodologies of History Textbook Research, International Society for History didactics & Georg Eckert Institute, Braunschweig/Germany, 14-16/9
 • Κουλούρη, Χ & Ρεπούση, Μ. (2008), Σεμινάριο: Ιστορία και Εκπαίδευση. Κριτικές Προσεγγίσεις στην ιστορική εκπαίδευση. Οι νέες προκλήσεις, τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Ερμούπολης, Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων, Ερμούπολη 4-6/7
 • Ρεπούση, Μ. & The International School for Holocaust Studies (2007), Σεμινάριο: Διδάσκοντας το Ολοκαύτωμα στα σχολεία, ΑΠΘ, 17/10
 • Ρεπούση Μ. & the board of the International Society for History didactics (2007), Διεθνές συνέδριο: Public Uses of History, International Society for History didactics & ΠΤΔΕ του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 19-21/9
 • Ρεπούση Μ. & Μπελαβίλας Ν. (2003), Σειρά διαλέξεων και συζητήσεων: Πειραιάς: Κοινωνία, Πόλη και Ιστορία, Λιμάνι της Αγωνίας, Πειραιάς Φεβρουάριος-Μάρτιος
 • Giuntela, Ch., Brusa, A., Genet, J-Ph., Romero, G., Repoussi, M., Valls, R., Cajani, L. (2002), Σεμινάριο: Computer Methods for the History Research and Didactics, Villa Umbra, Perugia, 24/6-2/7
 • Αβδελά Ε., Βαρίκα Ε., Κραβαρίτου Γ., Παντελίδου Μ. & Ρεπούση Μ. (1996), Διεθνές Συνέδριο: Το φύλο των δικαιωμάτων. Εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη. Κέντρο Γυναικείων μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ, Αθήνα, 9-10/2
 • Ρεπούση, Μ. (1992), Σειρά διαλέξεων: Γυναικείες Σπουδές. Κέντρο Γυναικείων μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ & Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Πειραιά, Μάρτιος-Ιούνιος.
 • Του επιστημονικού περιοδικού Espcacio tiempo y Educacion. Κριτής για το εδικό τεύχος με τίτλο “Southeastern Europe and education: From Empires to Nation-States», 2016
 • Κριτής για την Επιθεώρηση της International Research Association for History and Social Sciences Education, 2016-2017
 • Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων για υποτροφία στο ΙΚΥ, 2010-2011
 • Του επιστημονικού περιοδικού Journal of Educational Media, Memory, and Society, JEMMS
 • Της επιθεώρησης Le Cartable de Clio, Revue Suisse sur les Didactiques de l’ Histoire, 2010 έως σήμερα
 • Της επιθεώρησης Mundus, Rivista di Didactica della Storia, 2007 – present
 • Για τον τόμο Valeurs et société of the publication of  Echanges humains et culturels en Méditerranée dans les manuels scolaires, Maison des Sciences de l’Homme, Montpellier. (υπό έκδοση 2011)
 • Περιστασιακά για Journal of Modern Greek Studies, 2008
 • Για το 7ο Ecocinema διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου, Δήμος Πειραιά, 20-27/2/2008
 • Της Σύγχρονης Εκπαίδευσης (2003-2007)
 • Μάρτιος 2016-Δεκέμβριος 2017: Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία για την έκθεση: Ο Φεμινισμός στα Χρόνια της Μεταπολίτευσης, 1974-1990
 • Μάιος 2011-Δεκέμβριος 2014: Μέλος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων του ελληνικού κοινοβουλίου στο πλαίσιο της αντίστοιχης βουλευτικής θητείας.
 • 2008-2010: Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος Προφορικής Ιστορίας της Νομαρχίας Χανίων σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1999-2010: Συγγραφέας σχολικών βιβλίων ιστορίας και επιμελήτρια εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της ιστορίας
 • 2006-2007: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μορφωτική Πρωτοβουλία για τη Δημιουργία Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας
 • 2005-2007: Επιστημονικά Υπεύθυνη του Εθνικού Δικτύου Σχολείων για την Αξιοποίηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς στην Εκπαίδευση με ειδική  ευθύνη την έκδοση εκπαιδευτικού υλικού
 • 2003-2006: Επόπτρια διπλωματικών εργασιών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
 • 2004-2005: Συντονίστρια σειράς εκπομπών στην κρατική τηλεόραση ΕΤ 1 για την ιστορία Ιστορία: Λόγος και Εικόνα
 • 2004:Υπεύθυνη του προγράμματος Ανακαλύπτω την Πόλη μου του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Χανιά, Κρήτη
 • 1999-2004: Υπεύθυνη για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην τοπική ιστορία στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός
 • 1999-2000: Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το μάθημα Διδακτική της Ιστορίας
 • 1993-1999: Επίκουρη καθηγήτρια με βάση το ΝΔ 407 στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ στο αντικείμενο της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας
 • 1989-1999:Μέλος της διοικούσας επιτροπής του Κέντρου Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ, Αθήνα
 • 1991-1994: Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το μάθημα Νεότερη Ελληνική ιστορία, 1830-1930
 • 1991-1992: Expert στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γυναικείων Σπουδών GRACE
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ