Χρήστος Τουρτούρας ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Τουρτούρας Χρήστος

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική – Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός

 Γραφείο 701

 2310 991235

 htourt@eled.auth.gr

Ο Χρήστος Τουρτούρας είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., του Διδασκαλείου «Δ. Γληνός» του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ., με θέμα: «Σχολική Ενσωμάτωση και Εκπαιδευτικός Αποκλεισμός των παιδιών από τις Δημοκρατίες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. Η περίπτωση των Δημοτικών Σχολείων της Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία 1990-2000».

Σήμερα, υπηρετεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγική. Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός». Προέρχεται από την Α/θμια εκπαίδευση, στην οποία υπηρέτησε επί 20 συναπτά έτη, προτού ακολουθήσει ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Διδάσκει: α) στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, τα μαθήματα: «Σχολική Αποτυχία», «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Εκπαίδευση», «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» και β) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, το μάθημα «Ανάλυση ψηφιακών ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων». Ανάλογα μαθήματα διδάσκει επίσης, σε διάφορα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την εκπαίδευση παιδιών πολιτισμικών, εθνικών και άλλων μειονοτήτων, γενικότερα ζητήματα κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού, καθώς και αντιρατσιστικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Βλάχου, Ε., Τουρτούρας, Χ., Κυρίδης, Α. & Ζάγκος, Χ. (2018). Οι «άλλοι» και το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Ζήτημα πολιτισμικής ή ταξικής προέλευσης; Το παράδειγμα των μουσουλμάνων μαθητών της Κω. Στο: Θ. Ελευθεράκης & Β. Οικονομίδης (επιμ.). Παιδαγωγική και Κοινωνιολογία της Δημοκρατίας και των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (σσ. 223-262). Αθήνα: Διάδραση.
 • Myriagkou, M., Kyridis, A., Tourtouras, Chr. & Zagkos, Chr. (2018). Scientific immigration. The Brain Drain phenomenon in Greece during the crisis era. The views of the students of the Pedagogical School of the Aristotle University of Thessaloniki. In: P. Calogiannakis, N. Papadakis & A. A. Ifanti (Eds.). Crisis in education. Socio-economic, political & cultural challenges (pp. 310-327). Nicosia-Cyprus: HM Studies & Publishing.
 • Τουρτούρας, Χ. (2017) (γ΄ έκδ.). Σχολική αποτυχία και αποκλεισμός. Η περίπτωση των παιδιών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 • Kyridis, Arg., Pavlis-Korres, M., Tourtouras, Chr., Fotopoulos, N. & Zagkos, Chr. (2017). The Puzzle on Unemployment Factors and the Welfare State Role in Greece: What University Students Believe. In: F. Yenilmez, & Es. Kiliç (Eds.). Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization (pp. 212-234). USA: IGI Global.
 • Τουρτούρας, Χ. & Μπαλή, Ε. (2015). Κριτική θεώρηση της κοινωνιολογίας του σχολικού εκφοβισμού. Στο: Θ. Θάνος (επιμ.). Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ερευνών απάνθισμα (σσ. 387-409). Αθήνα: Gutenberg.
 • Κυρίδης, Α., Μότα, Ε., Μυσιρλή, Φ. & Τουρτούρας, Χ. (2018). Επιθεωρητισμός και αξιολόγηση τη δεκαετία του ’70. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τχ. 22, 115-143.
 • Tourtouras, Chr., Vamvakidou, I., Kyridis, Arg. & Kaskaris, G. (2016). The Reproduction of the Dominant Ideology in School Practice: A Critical Debate with the Contents of the Course of History in Greek Primary School. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences (MAJESS), 4(2), 66-89.
 • Tourtouras, Chr., Pavlis-Corre, M. & Kyridis, Arg. (2016). The School Career and the Educational Exclusion of the Roma Children in Greece. Macrothink Institute. Journal of Sociological Research, 7(1), 10-32.
 • Τουρτούρας, Χ. (2013). Παιδαγωγικός προβληματισμός και αντίσταση σε εκπαιδευτικές πολιτικές αντιπαιδαγωγικού προσανατολισμού. Θέματα Παιδείας. Τρίμηνη Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Έρευνας, τχ. 51-52, 44-63.
 • Λιάμπας, Τ. & Τουρτούρας, Χ. (2012). Δραστηριότητες σχόλης, εξωσχολική μάθηση και απασχόληση για τον μαθητή της Γ΄ Λυκείου στο φάσμα του καθημερινού εξωσχολικού χρόνου. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 137-138 (Α΄-Β΄), 141-172.
 • Τουρτούρας, Χ. & Μπαλή, Ε. (2009). Ρατσισμός, εθνοκεντρισμός & προκατάληψη. Θεωρητική προσέγγιση διερευνητικού χαρακτήρα στα πλαίσια μιας πάντα επίκαιρης συζήτησης. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, τχ. 89, 100-108.
 • Τουρτούρας, Χ., Μπαλή, Ε. & Αλτιντασιώτης, Α. (2008). Το φύλο ως παράγοντας διαμόρφωσης της σχολικής επίδοσης. Η περίπτωση των παιδιών από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. στα Δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, τχ. 9, 120-137.
 • Kyridis, Arg., Papadakis, N., Tourtouras, Chr. & Lytrivi, I. (2016). Social values, transparency and the Greek educational system at the era of the crisis. Attitudes of Greek university students. In: E-proceedings of the 1st International Conference in Contemporary Social Sciences (ICCONSS), Crisis and the Social Sciences: New Challenges and Perspectives University of Crete, Faculty of Social Economic and Political Sciences, Rethymno, 10-12 June 2016, pp. 315-343.
 • Αραμπατζή, Β. & Τουρτούρας, Χ. (2015). Εκπαιδευτικός αποκλεισμός παιδιών με προβλήματα υγείας. Ο θεσμός των “νοσοκομειακών σχολείων”. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ.). Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή. Ηλεκτρονικά Πρακτικά 18ου Διεθνούς Συνεδρίου του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Πάτρα, 14-16 Νοεμβρίου 2014. Πάτρα: Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης / Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών., Τόμος Α΄, σσ. 83-98.
 • Λιάμπας, Τ. & Τουρτούρας, Χ. (2012). Όψεις του πολιτισμικού κεφαλαίου μαθητών/τριών Γ΄ λυκείου και η σχέση του με την επίδοση και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο: Κ. Δ. Μαλαφάντης, Ν. Ανδρεαδάκης, Δ. Καραγιώργος, Γ. Μανωλίτσης & Β. Οικονομίδης (επιμ.). Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Α΄ Τόμος. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας, Σχολή Επιστημών Αγωγής / Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πανεπιστημιούπολη Γάλλου-Ρέθυμνο: Αίθουσα Καλλιτεχνικών Π.Τ.Π.Ε., 19-21 Νοεμβρίου 2010. Αθήνα: Διάδραση, σσ. 529-541.
 • Τουρτούρας, Χ. (2011). Ο μύθος και η πραγματικότητα του θεσμού των Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στο: Ηλεκτρονικά πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές, με έμφαση στα: Άτομα Υψηλής Νοημοσύνης: ιστορικές, βιολογικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές διαστάσεις. Η εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών στην Ελλάδα. Στην επιμέρους θεματική: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας-Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης. Π.Τ.Δ.Ε./Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα: Ξενοδοχείο Divani Caravel, 2-5 Ιουνίου 2011, Τόμος Α΄, σσ. 378-408.
 • Τουρτούρας, Χ. (2009). Ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και επίδοση παιδιών παλιννοστούντων κι αλλοδαπών. Κατάθεση μιας διαφοροποιημένης οπτικής στη βάση εμπειρικών ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στο: Π. Γεωργογιάννης (επιμ.). Πρακτικά του 12ου Διεθνούς συνεδρίου: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση–Μετανάστευση-Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας. (Επιμέλεια), Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα: Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Πατρών – Κτίριο Πρυτανείας, 19-21 Ιουνίου, 2ος τόμος, σσ. 361-381.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ