Ελένη Ξεφτέρη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ξεφτέρη Ελένη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγικές Θεωρίες & Πρακτική Άσκηση

 Γραφείο 912

 2310 991272

 exefteri@eled.auth.gr / praktiki@eled.auth.gr

Η Ξεφτέρη Ελένη είναι διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. στην κατεύθυνση της Διδακτικής της Γλώσσας.

Έχει υπηρετήσει σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 30 περίπου χρόνια και είναι μέλος Εργαστηριακού & Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) από τον Μάιο του 2019.

Είναι ενταγμένη στον τομέα Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικές Θεωρίες και Πρακτική Άσκηση».

Είναι υπεύθυνη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και επιφορτισμένη με την οργάνωση, προετοιμασία και την πραγματοποίηση των Πρακτικών Ασκήσεων των φοιτητών/τριών του Τμήματος.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ