Δημήτρης Ζάχος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Ζάχος Δημήτριος

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού
Παιδαγωγική – Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 Γραφείο 712

 2310 991252

 dimzachos@eled.auth.gr

Ο Δημήτρης Ζάχος γεννήθηκε και μεγάλωσα στη Νιγρίτα Σερρών. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης & στο Διδασκαλείο Δημήτρης Γληνός του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. Στο ίδιο τμήμα (Π.Τ.Δ.Ε. – Α.Π.Θ.) εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή.

Εργάστηκε επί σειρά ετών ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε όλους τους τύπους των σχολείων (μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια, πολυθέσια). Διετέλεσε διευθυντής του 77ου Δημοτικού Σχολείου & Σχολικός Σύμβουλος της τρίτης περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων του νομού Σερρών. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δίδαξε στο Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. (2005-2012), στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2007-9) & στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. (2010-11). Το Φεβρουάριο του 2011 διορίστηκε λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., τον Ιούνιο του 2015 εκλέχτηκε στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, στην οποία μονιμοποιήθηκε το Φλεβάρη του 2019.

Είναι μέλος της επιστημονικών ενώσεων International Association for Intercultural Education, της Childrens Identity & Citizenship European Association και της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής των διεθνών επιστημονικών περιοδικών International Journal of Education, και Journal of Education και των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών Νέος Παιδαγωγός, και EducatioNext.

Η ερευνητική του δραστηριότητα, οι δημοσιεύσεις και οι ανακοινώσεις του σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, καθώς και οι φοιτητικές εργασίες τις οποίες εποπτεύει έχουν ως στόχο τους παιδαγωγικά ζητήματα, τα οποία διερευνώνται υπό το πρίσμα της επίδρασης των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών και ιδεολογικών εξελίξεων.

Η δράση του εκτός πανεπιστημιακού χώρου αφορά ακροατήρια επαγγελματιών της εκπαίδευσης (συμμετοχή σε ημερίδες & επιμορφωτικά προγράμματα), όπως και άτομα ποικίλων ενδιαφερόντων (διαλέξεις σε ανοιχτά πανεπιστήμια, συμμετοχή σε τηλεοπτικά προγράμματα, συγγραφή άρθρων σε εφημερίδες, περιοδικά και δικτυακούς τόπους).

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται αυτή την περίοδο σε θέματα: α) Ισότητας & κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση β) Δημοκρατίας στο σχολείο και στη σχολική τάξη και γ) Μεθοδολογίας της εκπαιδευτικής έρευνας.

 • Ζάχος, Δ., Τζάνας, Κ., Φάκας Λ., Κιουρκτσόγλου, Α. & Βερβεροπούλου Γ. (επιμ.) (2007). Ρομ, Αυτοαπασχόληση – Εξαρτημένη εργασία, Μελέτη για το Έργο Ρομ -Δ.Ι.ΣΥΜ.Ε «Δράση για την Ισότιμη Συμμετοχή στην Εργασία». Θεσσαλονίκη. DOI: 10.13140/RG.2.2.13647.18088
 • Ζάχος, Δ. (2010). Σημειώσεις για το μάθημα: «Δομή και Σημασία της Επιστημονικής Έρευνας στους Τομείς Δραστηριότητας των Εκπαιδευτικών» (Πανεπιστημιακές Σημειώσεις). Θεσσαλονίκη: Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Δημήτρης Γληνός». DOI: 10.13140/RG.2.2.27540.81289
 • Ζάχος, Δ. (2017). Η Ακαδημαϊκή Παιδαγωγική Εργασία (Πανεπιστημιακές Σημειώσεις). Θεσσαλονίκη. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ. DOI: 10.13140/RG.2.2.34461.41445
 • Zachos, D. & Panagiotidou, A. (2019). Roma Parents’ Perceptions on Education. Journal of Advances in Education Research, 4(1), 13-23.
 • Zachos, D. (2017). Roma, Curriculum, and Textbooks: The Case of Greece. Creative Education, 8, 1656-1672.
 • Zachos, D. (2017). Teachers’ Perceptions, Attitudes and Feelings Towards Pupils of Roma Origin. International Journal of Inclusive Education, 21(10), 1011-102721.
 • Zachos, D. & Papapostolou, I. (2016). Parents, Schools and Financial Crisis in Contemporary Greece. Journal of Studies in Education, 6(4), 1-19.
 • Zachos, D., Delaveridou, A. & Gkontzou, A. (2016). Teachers and School “Discipline” in Greece: A Case Study. European Journal of Social Sciences Education and Research, 7(1), 8-19.
 • Zachos, D. & Matziouri, A. (2015). School Leadership and Diversity: Perceptions of Educational Administrators in Greece. International Journal of Education, 7(2), 109-125.
 • Zachos, D. & Michailidou, A. (2014). “Others” in Textbooks: The Case of Greek Sixth Grade’s History Textbook. Theory in Action, 7(3), 1-25.
 • Zachos, D. (2012). Institutional Racism? Roma Children, Local Community and School Practices. Journal for Critical Education Policy Studies, 10(2). Retrieved from http://www.jceps.com/archives/690
 • Zachos, D. (2011). Sedentary Roma (Gypsies): The Case of Serres (Greece). Romani Studies 5, 21(1), 23-56.
 • Zachos, D. (2009). Citizenship, Ethnicity and Education in Modern Greece. Journal of Modern Greek Studies, 27(1), 131-155.
 • Zachos, D. (2006). Roma, Egalitarianism and School Integration: The Case of Flampouro. Journal for Critical Education Policy Studies, 4(2). Retrieved from http://www.jceps.com/archives/529
 • Ζάχος, Δ. & Κουριώτη Μ. Ρ. (2018). Αντιλήψεις & Εμπειρίες Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας για τη Βία και τον Εκφοβισμό στο Ελληνικό Σχολείο. Επιστηµονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήµιου Ιωάννινων, τχ. 30, 7-29.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2016). Αριστεία & Ισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση. Νέος Παιδαγωγός, τχ. 7, 6-19.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2014). Εκπαιδευτική πολιτική και Ρομικές ομάδες: Μερικές Κριτικές Παρατηρήσεις για την Περίπτωση της Ελλάδας. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τχ. 22, 129-143.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2014). Η Αναγκαιότητα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Νέος Παιδαγωγός, τχ. 3, 148-157.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2013). Εθνικισμός, Πολιτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα της κρίσης. Νέος Παιδαγωγός, τχ. 1, 45-57.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2011). Όψεις της Κοινωνικής Ιστορίας των Ρομικών Ομάδων του Νομού Σερρών και της Σχέσης τους με την Επίσημη Εκπαίδευση του Ελληνικού Κράτους (1880-1940). Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστηµών, τχ. 60, 233-246.
 • Κοφτερού, Π. Α. & Ζάχος, Θ. Δ. (2008). Οι Αντιλήψεις των Μόνων Μητέρων Μεταναστριών της Θεσσαλονίκης για την Εκπαίδευση των Παιδιών τους. Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, τχ. 52, 137-166.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2007). Οικονομία της Αγοράς, Σχολική Αποτυχία και Σχολική «Αποτελεσµατικότητα». Σύγχρονα Θέµατα, τχ. 97, 43-50.
 • Zachos, D. & Katidou, Ε. (2017). Women and Educational Administration: The Case of Western Macedonia. In: Proceeding of the International Conference “Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials” (pp. 83-95). Nicosia: University of Cyprus. Available here
 • Zachos, D. T., Delaveridou, A. & Gkontzou, A. (2016). Teachers and School “Discipline” in Greece: A Case Study. In: Heriberto, C. C. & Ecirli, A. (edit). Conference Proceeding s of the 10 International Congress on Social Sciences, Volume II, EUSER Madrid 2016.
 • Zachos, D. T. & Nteli, C. (2015). Positive Discrimination and School Success: The case of Western Thrace’s Muslims. In: L. Bash, G. Nikolaou, Ν. Palaiologou & B. van Driel (Eds.). Proceeding of Conference “Cultural Diversity, Equity and Inclusion” (cd-rom). Ioannina: IAIE – University of Ioannina.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2014). Η Αναγκαιότητα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στο: Φ. Γούσιας (επιμ.). Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνέδριου «Νέος Παιδαγωγός» Αθήνα, 3 – 4 Μαΐου 2014 (σ. 1007- 1016), (e-book) ISBN: 978-960-99435-5-0.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2017). Η Κριτική Αυτό-Βιογραφική Εθνογραφία στην Εκπαιδευτική Έρευνα. Στο: Θ. Μπάκας (επιμ.). Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Ιωάννινα 2-4 Νοεμβρίου (υπό δηµοσίευση).
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2009). H Κριτική Εθνογραφία στην Εκπαιδευτική Έρευνα. Στο: Α. Τριλιανός & Ι. Καραμηνάς (επιμ.). Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά ΣΤ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (τομ. Β΄, σσ. 716-724). Αθήνα: Ατραπός.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2016). Σχολείο και Επιλογή Μαθητών & Μαθητριών. Στο: Ε. Χοντολίδου, Ρ. Τσοκαλίδου, Φ. Τεντολούρης, Α. Κυρίδης & Α. Βακαλόπουλος (επιμ.). Μνήμη Σοφρόνη Χατζησαββίδη (σσ. 431-449). Αθήνα: Gutenberg.
 • Ζάχος, Δ. (2007). Η Αντιμετώπιση των Εκπαιδευτικών Προβλημάτων των Μαθητών/τριών από Διαφορετικό Πολιτισμικό Περιβάλλον. Στο: Ε. Μπότσαρη (επιµ.). Θέµατα Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για Νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς (σσ. 144-158). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Zachos, D. & Patsikouridi, Μ. (2018, October). Positive Discrimination in Education: The Case of Greece. Paper presented at the 4 International Conference “Education Across Borders – Education in the 21th Century: Challenges and Perspectives” organized by the University of Western Macedonia. Florina, Greece.
 • Zachos, D. (2018, September). Refugee Children Educational Integration in Greece: Some Critical Remarks on Policies and Practices. Paper presented at the International Conference “Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? organized by European Educational Research Association. Bolzano, Italy.
 • Ζάχος, Δ. & Πατσικουρίδη, Μ. (2017, Οκτώβριος). Σχολεία που Επιταχύνουν τη Μάθηση (Accelerated Schools). Εργασία που παρουσιάστηκε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας. Λάρισα, Ελλάδα.
 • Zachos, D., Papadimitriou, N. T. & Sideri, E. (2017, August). Minority Education in Greece: Thrace Muslim Teachers’ Approaches and Views. Paper presented at The European Conference on Educational Research 2017, organized by European Educational Research Association. Copenhagen, Denmark.
 • Zachos, T. D. & Katidou, Ε. (2017, May). Women and Educational Administration: The Case of Western Macedonia. Paper presented at the International Conference “Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials” organized by University of Cyprus. Nicosia, Cyprus.
 • Zachos, T. D., Delaveridou, A. & Gkontzou, A. (2016, September). Teachers and School “Discipline” in Greece: A Case Study. Paper presented at the 10 International Conference on Social Sciences organized by European Center for Science Education and Research και το Universidad Complutense Madrid. Madrid, Spain.
 • Zachos, T. D. & Panagiotidou, A. (2016, September). Parents’ of Roma Origins Perception for the Education of their Offspring. Paper presented at the International Conference “Mobilities, Transitions, Transformations: Intercultural Education at the Crossroads” organized by the International Association for Intercultural Education and Eötvös Loránd University. Budapest, Hungary.
 • Zachos, T. D. (2015, August). Teachers’ Feelings, Perceptions & Attitudes towards Pupils of Roma Origin. Paper presented at the International Conference “Connecting Global Matters: Culture, Education and Geopolitics” organized by the World Communication Association. Lisbon, Portugal.
 • Zachos, T. D. & Nteli C. (2015, July). Positive Discrimination and School Success: The Case of the Muslim Population in Western Thrace. Paper presented at the International Conference “Cultural Diversity, Equity and Inclusion: Intercultural Education in the 21 and Beyond” organized by the International Association for Intercultural Education and the University of Ioannina. Ioannina, Greece.
 • Zachos, T. D. (2013, November). Roma Groups in (now) Greek State Territories (1850-1914): Status, Occupations and Education. Paper presented at the International Conference “The Status of Minorities in the Balkans, 1814-1914” organized by the Nicolae Iorga Institute of History. Bucharest, Romania.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2013, Σεπτέμβριος). Διοίκηση Σχολικής Μονάδας & Κοινωνική Δικαιοσύνη: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Εργασία που παρουσιάστηκε στο ΙΕ΄ Διεθνές Συνέδριο «Η Συμβολή της Τεχνολογίας στην Επιστήμη, την Οικονομία, την Κοινωνία και την Εκπαίδευση» που οργανώθηκε από την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Athens, Greece.
 • Zachos, T. D. (2012, February). Roma schooling in Greece: Myths and Reality. Paper presented at the International Conference “Nomadism and Mobile Ways of Life in the Americas” organized by the Association for Continental American and Caribbean Studies and Culture. Vienna, Austria.
 • Zachos, T. D. (2011, July). Institutional Racism? Roma Children, Local Community and School Practices. Paper presented at the International Conference on Critical Education, organized by University of Athens. Athens, Greece.
 • Zachos, T. D. (2006, March). Sedentary Rom (Gypsies): The Case of Serres Basin. Paper presented at the Sixth European Social Science History Conference. Organized by International Institute of Social History. Amsterdam, Netherlands.
 • Zachos, T. D. (2006, July). Citizenship, Ethnicity and Education: The Case of Greece. Paper presented at the International Conference “Exploring Cultural Perspectives” organized by International Cultural Research Network. Thessaloniki, Greece.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2006, Απρίλιος). Όψεις της Κοινωνικής Ιστορίας των Ρομικών Ομάδων του Νομού Σερρών και της Σχέσης τους με την Επίσημη Εκπαίδευση του Ελληνικού Κράτους (1880-1940). Εργασία που παρουσιάστηκε στο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Οι Σέρρες και η Περιοχή τους από την Οθωμανική Κατάκτηση Μέχρι τη Σύγχρονη Εποχή». Serres, Greece.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2003, Μάιος). Ιδεολογικές Επιλογές και Πολιτικές Διαχείρισης της Ετερότητας: Η Στάση της Ελληνικής Πολιτείας Απέναντι στους / στις Ρομά / Ρόμισσες. Εργασία που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο «Ετερότητα και Κοινωνία». ΕΚΚΕ – AISLF (Διεθνής Ένωση Γαλλόφωνων Κοινωνιολόγων). Athens, Greece.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2002, Νοέμβριος). Η Έννοια της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης: Περιεχόμενα και Περιορισμοί. Εργασία που παρουσιάστηκε στο Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας «Κοινωνιολογία: Μάθημα Ελευθερίας», το οποίο διοργανώθηκε από την ISA (Διεθνής Ένωση Κοινωνιολόγων). Thessaloniki, Greece.
 • Ζάχος, Θ. Δ. & Δημοσθένους (2018, Νοέμβριος). Στερεότυπα, προκαταλήψεις και ρατσισμός στο σχολείο: Απόψεις εκπαιδευτικών της Θεσσαλονίκης. Εργασία που παρουσιάστηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Βασική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών σε ένα Σύνθετο και Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον», που διοργανώθηκε από την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Πάτρα, Ελλάδα.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2018, Νοέμβριος). Κοινωνική Δικαιοσύνη στην Εκπαίδευση: Ορισμένες Κριτικές Παρατηρήσεις. Εργασία που παρουσιάστηκε στο 8ο Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση. «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: Νέες Προκλήσεις, Νέοι Προσανατολισµοί». Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 • Ζάχος, Θ. Δ. & Μπομπαρά, Ρ. Χ. (2018, Σεπτέμβριος). Στάσεις και Απόψεις Μελλοντικών Εκπαιδευτικών για την Εκπαιδευτική και Κοινωνική Ένταξη των Προσφύγων στην Ελλάδα: Η Περίπτωση του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ. Εργασία που παρουσιάστηκε στο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις», που διοργανώθηκε από το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων. Βόλος, Ελλάδα.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2018, Ιούλιος). Η Εκπαίδευση για το Διάλογο και την Επικοινωνία στην Τρέχουσα Διεθνή Συγκυρία. Εργασία που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο που διοργανώθηκε από το 2ο Διάλογο Προσομοίωση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Καβάλα, Ελλάδα.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2016, Μάρτιος). Η Κριτική Ανάλυση ως Εργαλείο της Παιδαγωγικής της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Εργασία που παρουσιάστηκε στο (1o) Συνέδριο «Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα της Επιστήμης της Αγωγής» που διοργανώθηκε από τον Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2015, Μάιος). Βία στα Σχολεία & Ηθικός Πανικός. Εργασία που παρουσιάστηκε στο 2o Διήμερο Επιστήμης & Διάδρασης «Βία & Επικοινωνία σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΑΠΘ & την Ομάδα Πολύδρομο. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2014, Νοέμβριος). Ταυτότητες και Πολιτισμός στο Σημερινό Ελληνικό Σχολείο. Εργασία που παρουσιάστηκε στη Διημερίδα «Βιωματικές Δράσεις μέσω του θεάτρου» που διοργανώθηκε από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 • Ζάχος, Θ. Δ. & Δελαβερίδου, Α. (2014, Νοέμβριος). Τα σχολεία Waldorf. Εργασία που παρουσιάστηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» που διοργανώθηκε από την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Φλώρινα, Ελλάδα.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2012, Νοέμβριος). Η Κριτική Αυτό-Βιογραφική Εθνογραφία στην Εκπαιδευτική Έρευνα. Εργασία που παρουσιάστηκε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» που διοργανώθηκε από την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Ιωάννινα, Ελλάδα.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2008, Δεκέμβριος). H Κριτική Εθνογραφία στην Εκπαιδευτική Έρευνα. Εισήγηση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα που διοργανώθηκε από την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος». Αθήνα, Ελλάδα.
 • Ζάχος, Θ. Δ. (2006, Ιούλιος). H Κατοχή και ο Εμφύλιος Πόλεμος ως Εστίες Μεταβολής των Πολιτικών Πρακτικών και της Εκλογικής Συμπεριφοράς: Η Περίπτωση του Φλάµπουρου. Εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Μνήμες των Εμφυλίων Πολέμων, Τόποι και Εργαλεία» που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δικτύου για τη Μελέτη των Εµφυλίων Πολέµων, Κορησός – Καστοριά, Ελλάδα.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ