Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πρόεδρος του Τμήματος

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 είναι ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Αθανάσιος Αϊδίνης και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο καθηγητής κ. Δημήτριος Χαραλάμπους.