Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις & Ύλη Μαθημάτων


Ημέρες και ώρες συνεργασίας διδασκόντωνΑνακοίνωση για AΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ & ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διεξαγωγής Μαθήματος του κ. Ζάχου

Ο Διδάσκων
Ζάχος Δημήτρης


Ομάδες Πρακτικής Άσκησης ανά σχολείο και τάξη του μαθήματος Γ΄ εξαμήνου "Παιδαγωγικές Πρακτικές στο Σχολείο (από Α έως Λ)"

Ο Διδάσκων

Ζμας Αριστοτέλης


Ανακοίνωση για το μάθημα: ΥΕΜΠ 14 Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,
Λόγω του μεγάλου αριθμού δηλώσεων στο μάθημα, τη Δευτέρα 14/10 στην έναρξη του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 40 φοιτητές/τριες. Η κλήρωση αφορά φοιτητές/τριες που το έχουν γραφτεί είτε διαζώσης είτε ηλεκτρονικά (e-mail ή e-learning αυτοεγραφή) και τα επίθετά τους αρχίζουν απο Α έως και Λ.

Ο διδάσκων
Βασίλης Παπαχαρίσης

Ανακοίνωση για το μάθημα: Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας

Ομάδες ανά σχολείο Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 στο μάθημα Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Παιδαγωγικές Θεωρίες και Πρακτικές Ασκήσεις & Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας: Αξιολόγηση του Μαθητή και Πρακτικές Ασκήσεις (Γρόλλιος & Λιάμπας)

Οι Διδάσκοντες
Γ. Γρόλλιος - Τ. Λιάμπας

Δήλωση Συμμετοχής - Συγκρότησης ομάδων
στις Πρακτικές Ασκήσεις για το μάθημα: Παιδαγωγικές Πρακτικές στο Σχολείο (Α έως Κ)

Ο Διδάσκων
Ζμας Αριστοτέλης

"Ε' εξάμηνο -ΣΕΕ Εργαστήριο "Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών"
Η Διδάσκουσα
Ελένη Μαρία Κουϊμτζή
"Α' εξάμηνο - Εργαστήρια Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας"
Η Διδάσκουσα
Ελένη Μαρία Κουϊμτζή
"Γ εξάμηνο - Εργαστήρια Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας"
Η Διδάσκουσα
Ελένη Μαρία Κουϊμτζή
Ανακοίνωση του Κ. Ζάχου για την "Δήλωση ομάδων Πρακτικών"
Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Ζ΄εξαμήνου (Μ-Ω)του ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 στα μαθήματα:Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας:Παιδαγωγικές Θεωρίες και Πρακτικές Ασκήσεις & Προετοιμασία, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Διδασκαλίας:Αξιολόγηση του Μαθητή και Πρακτικές Ασκήσεις (Διδάσκοντες: Γρόλλιος, Λιάμπας).


Ζ εξάμηνο - Εργαστήρια Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας

Η Διδάσκουσα
Ελένη Μαρία Κουϊμτζή