Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεσσαλονίκης "Δ. Γληνός"

Αρχ. Μουσείου 29, τηλ. 2310-991229

 

   
             
             
     

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών
Μαρασλή 4
T.Κ. 106 76
Τηλ. 2107212617 - Φαξ 21072442 13

http://www.cc.uoa.gr/maraslio

Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών
Μαρασλή 4
Τ.Κ. 106 76
Τηλ. & Φαξ 2107210875
Δε λειτουργεί Τμήμα Ειδικής Αγωγής

http://dna.ecd.uoa.gr/

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης "ΔΗΜ. ΓΛΗΝΟΣ"
Αρχ. Μουσείου 29
Τηλ.& φαξ 2310991229

Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης
Α.Π.Θ. 54006
Τηλ. 2310995009 - Φαξ 2310995013

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Δόμπολη 30
Τ.Κ. 45110
Τηλ. & Φαξ 2651095790-1

http://www.primary.edu.uoi.gr/index.htm

Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
Δόμπολη 30
Τ.Κ. 45110
Τηλ. 2651095705 - Φαξ. 2651095809
Δε λειτουργεί Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιγαίου
Δημοκρατίας 1
Τ.Κ. 85100 Ρόδος
Τηλ. 2241099000

http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/studies/didaskaleio.asp

Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αιγαίου
Δημοκρατίας 1
Τ.Κ 85100 Ρόδος
Τηλ. 2241099100

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Πατρών
Πανεπιστημιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26110
Τηλ. & Φαξ 2610997685
Δε λειτουργεί Τμήμα Ειδικής Αγωγής

http://www.elemedu.upatras.gr/didaskaleio/

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
Παιδαγωγικό Τμήμα Τ.Κ. 74100
Τηλ. 2831077880 - Φαξ 2831077881

http://www.edc.uoc.gr/didkritis/index.htm

Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Ρεθύμνου
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Τηλ. 2831077650 - Φαξ 2831077654
Δε λειτουργεί Τμήμα Ειδικής Αγωγής

 

 (( επιστροφή στην αρχική σελίδα ))