LOGO
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεθνές Συνέδριο

Παιδαγωγική, Πολιτισμός, Πολιτικές:
Ο Διάλογος της Εκπαίδευσης

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011 και
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 10.00

NOESIS
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας
AFISA

Πρόλογος

Το Συνέδριο αυτό είναι το τέταρτο μιας σειράς συνεδρίων που διοργανώθηκαν από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στις σύγχρονες κοινωνίες των συνεχών πολιτικών, οικονομικών και δημογραφικών αλλαγών, η εκπαίδευση, και ακόμη περισσότερο η εκπαίδευση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, αποτελεί ένα δύσκολο πολιτικό και εκπαιδευτικό παγκόσμιο ζήτημα. Το σχολείο χρειάζεται να παρακολουθεί, να αναλύει με κριτικό τρόπο και να ανταποκρίνεται στις τάσεις, τις εξελίξεις και τις αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία. Χρειάζεται δηλαδή να μπορεί να προβλέπει και να προετοιμάζεται για τις αλλαγές που το επηρεάζουν, να ανταποκρίνεται και να αντιδρά δημιουργικά στα νέα δεδομένα, να προτείνει προγράμματα και να προχωρά σε μεταρρυθμίσεις που θα παίρνουν υπόψη τους τα σημάδια των καιρών.

Όσοι και όσες ασχολούμαστε με τα ζητήματα της εκπαίδευσης γνωρίζουμε ότι αυτό που συμβαίνει έξω από το σχολείο είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που συμβαίνει μέσα σ’ αυτό και επηρεάζει ανθρώπους και διαδικασίες της καθημερινής σχολικής ζωής. Σήμερα, που η πίστη στην οικονομία έχει αναχθεί πέρα και πάνω από την πολιτική, σήμερα που το φάσμα των διαθέσιμων πολιτικών συρρικνώνεται δραστικά, σήμερα που συλλογικές ταυτότητες αποδιαρθρώνονται οι ομάδες πληθυσμού που στερούνταν ήδη υλικών και πολιτισμικών αγαθών απειλούνται περισσότερο από ποτέ με ασφυκτικότερο αποκλεισμό και εξαθλίωση. Η εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να επηρεάζεται άμεσα από αυτές τις συνθήκες.

Όσα συμβαίνουν στο παγκόσμιο κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον δείχνουν ότι αυτό που συμβαίνει στη διεθνή κοινότητα δεν φαίνεται να είναι προσωρινό. Aυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και τα προγράμματα δεν μπορεί να έχουν ούτε προσωρινό ούτε πρόχειρο χαρακτήρα. Χρειάζεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, προγράμματα που παίρνουν υπόψη τα διεθνή θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα και σταθερή και συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση. Οι εργασίες του Συνεδρίου προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλουν. Μπορεί να μη λύνουν προβλήματα, να μη δίνουν άμεσες απαντήσεις αλλά μεταφέρουν και καταθέτουν ένα σημαντικό μέρος γνώσεων, ερευνητικών δεδομένων και εμπειριών της ακαδημαϊκής κοινότητας διεθνώς, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση του στόχου να γίνει η εκπαίδευση αποτελεσματική και σημαντική και για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ευχαριστίες οφείλουμε:
Πρόγραμμα Συνεδρίου

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011
9.30-10.30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ
10.30-13.00 Προεδρείο: 
Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Σούλα Μητακίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Χαιρετισμοί
11.00-11.30 Γεώργιος Τσιάκαλος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Γραμματισμός και δημοκρατικό σχολείο
11.30-12.00 Elizabeth Swadener, Professor, Arizona State University, USA
Where children's rights matter: Cross-national perspectives
Περίληψη Abstract Πλήρες Κείμενο
12.00-12.30 Carl Grant, Professor, University of Wisconsin-Madison, USA
Place-based pedagogy and multicultural social justice education: The value of historical referents
Περίληψη Abstract Πλήρες Κείμενο
12.30-13.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
13.00-15.00 Διάλειμμα - Γεύμα
15.00-17.00 Προεδρείο: 
Δήμητρα Κογκίδου, Κοσμητόρισσα Παιδαγωγικής Σχολής, ΑΠΘ & Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Γιώργος Γρόλλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
15.00-15.30 Αθηνά Σιδέρη, Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Ένταξη, εκπαίδευση και κοινωνική πολιτική
Περίληψη Abstract Πλήρες Κείμενο
15.30-16.00 Ελένη Φτιάκα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Στη σκιά της ενταξιακής νομοθεσίας: Προσδοκίες και πραγματικότητες
Περίληψη Abstract Πλήρες Κείμενο
16.00-16.30 Kagendo Mutua, Associate Professor, University of Alabama, USA
Constituting disability in language: Locating inclusion in models of disability
Περίληψη Abstract Πλήρες Κείμενο
16.30-17.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
17.00-17.30 Διάλειμμα - Καφές
17.30-19.30 Προεδρείο: 
Αθηνά Σιδέρη, Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Αναστασία Βλάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
17.30-18.00 Δήμητρα Κογκίδου, Κοσμητόρισσα Παιδαγωγικής Σχολής, ΑΠΘ & Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Θετικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Προθέσεις και πραγματικότητα
Περίληψη Abstract Πλήρες Κείμενο
18.00-18.30 Mary Kalantzis, Dean of the College of Education & Professor, University of Illinois, Urbana, Champain, USA
New learning
Περίληψη Abstract
18.30-19.00 Λόης Λαμπριανίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Επενδύοντας στη φυγή: Το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης
Περίληψη Abstract Πλήρες Κείμενο
19.00-19.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011
10.00-12.00 Προεδρείο: 
Γεώργιος Τσιάκαλος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Παναγιώτα Καραγιάννη, Λέκτορας, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
10.00-10.30 Γιώργος Γρόλλιος, Αναπληρωτής  Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Η κρίση και ο ρόλος της παιδαγωγικής
Περίληψη Abstract Πλήρες Κείμενο
10.30-11.00 Christine Sleeter, Professor Emerita, California State University, Monterey Bay, USA
Pedagogies of inclusion in teacher education: Global perspectives
Περίληψη Abstract Πλήρες Κείμενο Παρουσίαση
11.00-11.30 Ann Cheryl Armstrong, Professor, University of Sydney, Australia
Derrick Armstrong, Professor, University of Sydney, Australia
Cultural competence, inclusion and marginalised groups
Περίληψη Abstract Πλήρες Κείμενο
11.30-12.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
12.00-12.30 Διάλειμμα - Καφές
12.30-15.00 Προεδρείο:
Ελένη Φτιάκα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τριανταφυλλιά Κωστούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
12.30-13.00 Kalwant Bhopal, Professor, University of Southampton, UK
Home education and inclusion: Gypsy, Roma and Traveller children in the UK
Περίληψη Abstract Πλήρες Κείμενο
13.00-13.30 Τριανταφυλλιά Κωστούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
H γλώσσα ως τοπικά εδρασμένη κοινωνική πρακτική: Δεδομένα από τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε παιδιά Ρομά
Περίληψη Abstract Πλήρες Κείμενο
13.30-14.00 Αναστασία Βλάχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παναγιώτα Καραγιάννη, Λέκτορας, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
«Αναπηρία» και παιδιά Ρομά: Ανάγκες και σχολική πραγματικότητα
Περίληψη Abstract Πλήρες Κείμενο
14.00-14.30 Σούλα Μητακίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Παιδιά Ρομά στην εκπαίδευση: Πολυπλοκότητα, αντιστάσεις, προοπτικές, υποσχέσεις
Περίληψη Abstract Πλήρες Κείμενο
14.30-15.00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επιστημονική Επιτροπή
Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Σούλα Μητακίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Παναγιώτα Καραγιάννη, Λέκτορας, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Οργανωτική Επιτροπή
Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Σούλα Μητακίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
Γεωργία Δούβλη, Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ
Άγγελος Χατζηνικολάου, Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ
Κώστας Ζιώγας, Υπάλληλος ΥΑΧ, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ