Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

“Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης”


Αποτελέσματα εξετάσεων. Εισακτέοι στην ειδίκευση: “Γλωσσικός Γραμματισμός και Λογοτεχνική Εκπαίδευση”
Αποτελέσματα εξετάσεων. Εισακτέοι στην ειδίκευση: “Διδασκαλία, Μάθηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)”
Αποτελέσματα εξετάσεων. Εισακτέοι στην ειδίκευση: “Ψηφιακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM)”
Αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης”
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α' εξαμήνου (χειμερινού) 2019- 2020 Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης»
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Γ' εξαμήνου (χειμερινού) 2019- 2020 Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης»
Κανονισμός Π.Μ.Σ. με τίτλο: “Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης”
Προκήρυξη Π.Μ.Σ. με τίτλο: “Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης” ακαδ. έτους 2019-2010
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, εξετάσεων, ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, εγγραφής και έναρξης μαθημάτων