Πολύβιος Ανδρούτσος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Androutsos Polyvios 

Special Teaching Staff

Department Of Pedagogy & Social Exclusion
Music Pedagogy

 Office 506 & https://vconf.auth.gr/b/polcva-9ft

 Wednesday 12:00 – 15:00

 +30 2310 991240

 pand@eled.auth.gr

Polyvios Androutsos (Ph.D.) is a Music Education Specialist & Researcher. He has published numerous papers and articles in Greek and international music education journals, two books, and is also co-author of the 8th and 9th grade music textbooks for general public schools. He has given lectures and held seminars and workshops in Greece and abroad and has taught music in special schools, primary and secondary schools, as well as music education courses at the Department of Music Science and Arts of Macedonia University, and at the Department of Early Childhood Education at the Technological Educational Institute of Thessaloniki. Since November 2017, serves as Special Teaching Staff in Music Education at the School of Primary Education of the Aristotle University of Thessaloniki.

His research interests include: General and Music Teacher Education, Application of Research Results in Music Educational Praxis, Development of Methods, Strategies and Models of teaching music in different levels and environments through experimental implementation & Philosophy of Music Education.

 • Kokkidou, M., Dionyssiou, Z. Androutsos, P. (2014). Problems, visions and concerns of pre-service music and general education teachers in Greece resulting from their teaching practice in music. Music Education Research, 16(4), 485-504.
 • Androutsos P.  & Humphreys, T. J. (2010). Classroom Observation Ability Among Pre-service Music Educators in Greece. International Journal of Music Education: Research, 28(1), 5-16.
 • Forrest, D. & Androutsos, P. (2010). The place of traditional music in school curricula: A comparative study of Australia and Greece. Journal of Artistic and Creative Education, 4(1), 44-58.
 • Forrest D. & Androutsos, P. (2010). Traditional music in school curricula in Australia and Greece. In: L. C. R. Yip & J. S. (Eds.). Goble Proceedings of the 15th International Seminar of the Policy Commission on Culture, Education and Media, International Society for Music Education (ISME), Kaifeng, Henan, China, 27-30/7/2010. 15th International Seminar of the Policy Commission on Culture, Education and Media (pp. 8-15). Kaifeng, Henan, China: College of Arts, Henan University.
 • Ανδρούτσος, Π. (2013) [β έκδοση]. Φιλοσοφικές τάσεις στη Μουσική Παιδαγωγική. Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής. Στο: Ξ. Παπαπαναγιώτου (επιμ.). Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής (σσ. 3-35). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση.
 • Androutsos, P. (2012). Praxial philosophy and educational praxis. In: M. C. Moore P. (Ed.). Critical Essays in Music Education (pp. 3-11). London: Routledge.
 • Ανδρούτσος, Π. (2012). Μέθοδοι διδασκαλίας της μουσικής: Παρουσίαση και κριτική θεώρηση των μεθόδων Orff και Dalcroze. Αθήνα: Edition Orpheus. (in Greek)
 • Ανδρούτσος, Π. (2008). Δημιουργία και πειραματική εφαρμογή ενός μοντέλου διδασκαλίας της ιστορίας της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. (in Greek)
 • Androutsos, P. (2016). School of Rock! Building a music-theatrical performance with high school students. 32nd ISME World Conference. Glasgow, Scotland – UK
 • Androutsos, P. (2016). Future Early Childhood General Teachers’ Attitudes toward Music Teaching. 32nd ISME World Conference. Glasgow – Scotland, UK
 • Androutsos, P. (2012). Teaching effectiveness: implications for music teacher education. 30th ISME World Conference on Music Education. Thessaloniki – Greece
 • Androutsos, P. (2010). Building an interactive music-pedagogical performance for children: a creative tool for music teacher education. 29th ISME World Conference. Peking – China
BACK
VIEW OTHER PROFILE