Ευαγγελία Μπουγατζέλη ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Bougatzeli Evangelia

Special Laboratory Teaching Staff

Department of Pedagogy & Social Exclusion
Information Literacy with emphasis on the Use of Digital Information Sources

 Office 705

Tuesday 20:00 – 21:00, Wednesday 20:00 – 21:00, Thursday 12:00 – 14:00

 +30 2310 991209

 bougatzeli@eled.auth.gr

Evangelia Bougatzeli is Laboratory Teaching Staff in the Department of Primary Education at the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh), Greece.

She teaches information literacy to the first year teacher education students and critical literacy on the Web to the second and fourth year teacher education students. For 20 years she worked in the University’s Library, responsible for the digital cataloguing services and as a user training librarian.

Evangelia has a MA degree in Library and Information Studies from Robert Gordon University, Scotland UK, and a Bachelor degree for the History and Archaeology Department of AUTh.

Her research interests are critical information literacy, and critical literacy on the Web in tertiary and primary education.

 • Κατσαφούρου Μ. & Παπαδημητρίου, Φ. & Μπουγατζέλη, Ε. (2018). Η ανάγνωση ιστοπληροφοριών ως κριτική κοινωνική πράξη: Η περίπτωση μιας μαθήτριας από τη Συρία. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης: Η κριτική εκπαίδευση για το σχολείο των κοινωνικών αναγκών. Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.
 • Bougatzeli, E. (2018). Book review of Veach, G. (ed.) 2018. Teaching information literacy and writing studies: Volume 1, first-year composition courses. Journal of Information Literacy, 12(2), 148-149.
 • Γακοπούλου, Δ., Κατσαφούρου, Μ., Μπουγατζέλη, Ε., Παπαδημητρίου, Φ. & Φίστα, Ε. (2017). Ανιχνεύοντας τη ρητορική online πληροφοριών: Μια παιδαγωγική προσέγγιση θεμελιωμένη στο παράδειγμα του κριτικού γραμματισμού. 7ο Διεθνές Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης. Αθήνα – Ελλάδα.
 • Bougatzeli, E., Douka, M., Bekos, N. & Papadimitriou, E. (2017). Web literacy practices of teacher education students and in-service teachers in Greece: a descriptive study. Preschool and Primary Education, 5(1), 97-109.
 • Ντρενογιάννη, Ε., Βασιλειάδου, Μ., Δαούλα, Ε., Δημουλά, Ι.-Ν., Λίλια, Σ. & Μπουγατζέλη, Ε. (2017). Πηγές Αναζήτησης Πληροφοριών Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Παράγοντες Επιλογής τους. Επιστήμες Αγωγής, τχ. 1, 41-57.
 • Alexadrou, D., Papadimitriou, F. & Bougatzeli, E. (2016). Utilizing Web Information Resources into Classroom for Teaching Language: A Critical Approach. 23rd International Conference on Learning ‘Education in the Age of the Anthropocene’. Vancouver – Canada.
 • Bougatzeli, E. & Papadimitriou, E. (2016). Diffusing critical web literacy in a teacher education setting: initial reflections and future planning. In: S. McNicol (Εd.) Critical Literacy for Information Professionals (pp. 151-160). London: Facet Publishing.
 • Δούκα, Μ., Μπουγατζέλη, Ε., Μπέκος, Ν. & Παπαδημητρίου, Φ. (2015). Γραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό σε ακαδημαϊκά και σχολικά περιβάλλοντα: μια συγκριτική έρευνα. 6ο Διεθνές Συνέδριο για το Γραμματισμό Ο γραμματισμός σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση. Κρήτη, Ρέθυμνο – Ελλάδα.
 • Bougatzeli, E., Papadimitriou, F. & Douka, M. (2015). Critical search and evaluation practices of Web information resources applied by senior students in the Department of Primary Education of AUTH for the design of alternative projects in teaching language. IV International Conference on Critical Education (ICCE): Critical Education in the Era of Crisis. Thessaloniki – Greece. τόμ. 2, σ. 85-113.
 • Bougatzeli, E., Togia, A. & Papadimitriou, F. (2015). Developing an Information Literacy Course for Teacher Education Students in Greece. The International Journal of Literacies, 21(2), 17-26.
 • Μπουγατζέλη, Ε., Σουλιώτη, Α., Τόγια, Α. (2015). Πληροφοριακός Γραμματισμός και εκπαίδευση φοιτητών/τριών παιδαγωγικών τμημάτων: η περίπτωση του ΠΤΔΕ της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. HEAL Journal (Hellenic Academic Libraries Journal), 1(2), 15-27.
 • Μπουγατζέλη, Ε., Παπαδημητρίου, Φ. & Δούκα, Μ. (2014). Πρακτικές Κριτικής Αναζήτησης και Αξιολόγησης στον Παγκόσμιο Ιστό κατά το Σχεδιασμό Εναλλακτικών Σχεδίων για τη Διδασκαλία της Γλώσσας από Τεταρτοετείς Φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Κριτική Εκπαίδευση: Η Κριτική Εκπαίδευση στην Εποχή της Κρίσης. Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.
 • Bougatzeli, E., Togia, A. & Papadimitriou, F. (2013). Developing an Information Literacy Course for teacher education students in Greece. Twentieth International Conference on Learning. Rhodes – Greece.
BACK
VIEW OTHER PROFILE