Γιώργος Γρόλλιος ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Grollios Giorgos

Professor

Department of Pedagogy & Social Exclusion
Pedagogy with emphasis on Curriculum

 Office 903

 On Scientific Leave

 +30 2310 991238

 grol@eled.auth.gr

George Grollios was born in Thessaloniki, Greece. He studied Pedagogy at the Department of Primary Education in Aristotle University of Thessaloniki, he finished his Phd (1995) and, now, he teaches as a Professor at the same Department. Before (1985-1999), he had been a teacher in Greek State Education for 14 years.

He is author and co-author of six books about a) the European programs for education, b) the scientific activity of Greek teachers, c) an adult literacy program based on Paulo Freire’s pedagogy at the “Ulysses School for Immigrants” in Thessaloniki, d) the Paulo Freire’s view on the curriculum, e) Progressive Education and the curriculum and f) Critical Pedagogy in Greece. Also, he is author and co-author of about 70 articles published in Greek and international journals and edited volumes, mainly on Pedagogy and Curriculum.

 • Γρόλλιος, Γ. & Γούναρη, Π. (2016). Απελευθερωτική και Κριτική Παιδαγωγική στην Ελλάδα. Ιστορικές Διαδρομές και Προοπτική. Αθήνα: Gutenberg.
 • Γρόλλιος, Γ. (2011). Προοδευτική Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 • Grollios, G. (2009). Paulo Freire and the Curriculum. Boulder – Colorado: Paradigm Publishers.
 • Γρόλλιος, Γ. (2005). O Paulo Freire και το αναλυτικό πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
 • Γρόλλιος, Γ., Καρανταϊδου, Ρ., Κορομπόκης, Δ., Κοτίνης, Χ. & Λιάμπας, Τ. (2003). Γραμματισμός και Συνειδητοποίηση. Μια Παιδαγωγική Προσέγγιση με βάση τη Θεωρία του Paulo Freire. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Γρόλλιος, Γ. & Τζήκας, Χ. (2002). Ηγεμονία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Το Επιστημονικόν Βήμα του Διδασκάλου (1953-1967). Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Γρόλλιος, Γ. (1999). Ιδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Λόγος και Πράξη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
 • Γρόλλιος, Γ. & Τζήκας, Χ. (επιμ.) (2018). Ιστορικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης. Τιμητικός Τόμος στη Μνήμη του Καθηγητή Σπύρου Ράση. Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Γούναρη, Π. & Γρόλλιος, Γ. (2010). Κριτική Παιδαγωγική. Μια Συλλογή Κειμένων. Αθήνα: Gutenberg.
 • Apple, M. (2008). Επίσημη Γνώση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 • Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση, Κοινωνία και Παιδαγωγική 2018-2019.
 • Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 2017-2019.
 • Διευθυντής του Τομέα Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 2007-2008, 2008-2009, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017.
 • Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 2009-2011 και 2011-2013.
 • Πρόεδρος του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ. Γληνός του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 2009-2010.
 • Αντιπρόεδρος του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ. Γληνός του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 2007-2008, 2008-2009 και 2010-2011.
BACK
VIEW OTHER PROFILE