Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΟΛΛΙΟΣ

Καθηγητής
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύσεις και εισηγήσεις ή ανακοινώσεις

 

 

Μονογραφίες και βιβλία

 

1) Γρόλλιος,  Γ.  (1999)  Ιδεολογία,  Παιδαγωγική  και  Εκπαιδευτική  Πολιτική.  Λόγος  και  Πράξη  των  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  για την  Εκπαίδευση.  Αθήνα,  Gutenberg  (198  σελίδες).

2) Γρόλλιος,  Γ. – Τζήκας, Χ.  (2002)  Ηγεμονία,  Παιδαγωγική  και  Εκπαιδευτική  Πολιτική.  Το  Επιστημονικόν  Βήμα  του  Διδασκάλου  (1953-1967).  Αθήνα,  Μεταίχμιο  (271  σελίδες).

3) Γρόλλιος,  Γ. – Καρανταϊδου,  Ρ. – Κορομπόκης,  Δ. – Κοτίνης,  Χ. – Λιάμπας, Τ.  (2003)  Γραμματισμός  και  Συνειδητοποίηση.  Μια  Παιδαγωγική  Προσέγγιση  με  βάση  τη  Θεωρία  του  Paulo  Freire.  Αθήνα,  Μεταίχμιο  (241  σελίδες).

4) Γρόλλιος,  Γ.  (2005)  O  Paulo  Freire  και  το  αναλυτικό  πρόγραμμα.  ΘεσσαλονίκηΒάνιας  (307  σελίδες).

4α)  Grollios,  G.  (2009)  Paulo  Freire  and  the  Curriculum.  Boulder – Colorado,  Paradigm  Publishers  (171  σελίδες).

Αναθεωρημένη  έκδοση  του  Δ4,  με  πρόλογο  των  H. Giroux,  P. Gounari  και  D. Macedo.

5)  Γρόλλιος,  Γ.  (2011)  Προοδευτική  Εκπαίδευση  και  Αναλυτικό  Πρόγραμμα.  Θεσσαλονίκη,  Επίκεντρο  (284  σελίδες).

 

 

Εισαγωγή  και  επιμέλεια  βιβλίων

 

6)  AppleM.  (2008)  Επίσημη  Γνώση.  Θεσσαλονίκη,  Επίκεντρο  (396  σελίδες).

7)  Γούναρη,  Π. – Γρόλλιος,  Γ.  (2010)  Κριτική  Παιδαγωγική.  Μια  Συλλογή  Κειμένων.  Αθήνα,  Gutenberg  (771  σελίδες). 

8)  Γρόλλιος,  Γ.,  Λιάμπας,  Α.  &  Παυλίδης,  Π.  (2015)  Πρακτικά  4ου  Συνέδριου  για  την  Κριτική  Εκπαίδευση  με  θέμα  «Η  Κριτική  Εκπαίδευση  στην  Εποχή  της  Κρίσης»  ανακτήθηκε  στις  05/05/2015 http://eled.auth.gr (1325  σελίδες).

9)  Grollios,  G.,  Liambas,  A.  &  Pavlidis,  P.  (2015)  Proccedings  of  the  IV  International  Conference  on  Critical  Education  “Critical  Education  in  the  Era  of  Crisis” http://eled.auth.gr/ ανακτήθηκε  στις  05/05/2015 (952  σελίδες).

 

 

Επιμέλεια  μετάφρασης  βιβλίου

 

10)  BallS. & YoudellD.  (2011)  Η  Κρυφή  Ιδιωτικοποίηση  της  Δημόσιας  Εκπαίδευσης.  Αθήνα,  Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών - Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (140  σελίδες). 

 

 

Εργασίες  σε  περιοδικά  και  συλλογικούς  τόμους

 

1) Γρόλλιος,  Γ.  (1995)  Πολιτική,  μόρφωση  και  εκπαιδευτικοί  μετασχηματισμοί: Η  συμβολή  του  Λένιν,  1917-1923. Διδακτορική  Διατριβή,  Θεσσαλονίκη,  Παιδαγωγικό  Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης - Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  (484  σελίδες).

2) Γρόλλιος,  Γ.  (1995)  Περιγραφική  αξιολόγηση  και  νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση.  Αντιτετράδια  της Εκπαίδευσης,  τχ.  34-35,  σ.σ.  50-56.

3) Γρόλλιος,  Γ.  (1995)  Οκτωβριανή  Επανάσταση  και  Ενιαίο  Σχολείο  Εργασίας.  Αντιτετράδια  της Εκπαίδευσης,  τχ.  36,  σ.σ.  16-27.

4) Γρόλλιος,  Γ. - Λιάμπας,  Γ. - Λιάμπας,  Τ.  (1996)  Παιδαγωγικά  Τμήματα  και  πρακτικές  ασκήσεις. Επιβίωση  της  αντίληψης  των  Παιδαγωγικών  Ακαδημιών.  Εκπαιδευτική  Κοινότητα,  τχ.  36,  σ.σ.  19-23.

5) Γρόλλιος,  Γ.  (1996)  Κράτος,  κόμμα,  συνδικάτο   και  Ενιαίο  Σχολείο  Εργασίας.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  37,  σ.σ.  38-45.

6) Γρόλλιος  Γ.  (1996)  Μόρφωση  και  νεοφιλελεύθερη  αναδιάρθρωση.  Αντιτετράδια    της  Εκπαίδευσης,  τχ.  38,  σ.σ.  21-33.

6α)  Γρόλλιος  Γ.  (1998)  «Μόρφωση  και  νεοφιλελεύθερη  αναδιάρθρωση» στο  Κάτσικας,  Χ. – Καββαδίας,  Γ.  Κρίση  του  Σχολείου  και  Εκπαιδευτική  Πολιτική.  Αθήνα,  Gutenberg,  σ.σ.  30-53  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας,  με  μικρές  αλλαγές].

7) Γρόλλιος,  Γ.  (1996)  Η  συζήτηση  για  την  εκπαίδευση   στην  Ε.Σ.Σ.Δ.  το  1920.  Μόρφωση  και  εργασία.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  39-40  και  τχ.  41,  σ.σ.  36-40  και  σ.σ.  41-47. 

8) Γρόλλιος,  Γ. – Κάσκαρης, Γ.  (1997)  Εκπαιδευτική  πολιτική,  ‘μεταμοντέρνο’  και  ‘κριτική   παιδαγωγική’.  Τα αδιέξοδα  μιας  σχέσης  και  τα  ‘όπλα  της  κριτικής’.  Ουτοπία,  τχ.  25,  σ.σ.  101-118.

9) Γρόλλιος,  Γ. – Κάσκαρης,  Γ.  (1997)  Τα  ‘νέα’  ιδεολογικά  χαρακτηριστικά  της  επιμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  και  οι κατευθύνσεις  της  κριτικής.  Εκπαιδευτική Κοινότητα, τχ.  44,  σ.σ.  44-49.

10) Γρόλλιος,  Γ. - Παπαναστασίου,  Τ. – Τάκη,  Β.  (1997)  Σχολική  Ιστορία  και  Ιδεολογία.  Η  αναθεώρηση  των  εγχειριδίων της  Δ΄ τάξης  στο  δημοτικό  σχολείο.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  46  και  τχ.  47,  σ.σ.  34-46  και  σ.σ.  82-89.

11) Γρόλλιος,  Γ. – Κάσκαρης,  Γ.  (1998)  Comenius.  Ιδεολογία  και Πολιτική  των  Προγραμμάτων  της  Ευρωπαϊκής   Ένωσης  για  τη  Σχολική  Εκπαίδευση.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  48  και  τχ.  49,  σ.σ.  96-109  και  σ.σ.  40-50.

12) Γρόλλιος,  Γ. - Κοτίνης,  Χ. – Σμήλιος,  Η. – Χατζηνικολάου,  Α.  (1998)  Πρακτικές  ασκήσεις  και  μέθοδος  Project:  θεωρητικά  προβλήματα  και προοπτικές.  Εκπαιδευτική  Κοινότητα,  τχ.  46,  σ.σ.  33-39.

13) Grollios,  G. – Κaskaris,  J.  (1999)  “Progressive  education  and  the  welfare  state”  στο  Milios,  J. – Katseli,  L. – Pelagidis,  T.  (eds)  Rethinking  Democracy  and  the  Welfare  State.  Athens, Ellinika Grammata,  p.p.  392-407.

14) Γρόλλιος,  Γ.  (1998)  Επιστήμη  της  ιστορίας,  σχολικά  εγχειρίδια  και  διαδικασίες  παραγωγής  της  σχολικής  ιστορίας.  Μακεδνόν  Παιδαγωγικόν  Δελτίον,  τχ.  5,  σ.σ.  17-28.

15) Γρόλλιος,  Γ.  (1999)  «Κοινωνία  των  πολιτών,  εκπαίδευση  και  παιδαγωγική  στην  πορεία  της  ευρωπαϊκής  ενοποίησης»  στο  Κατσορίδας,  Δ. – Ταρπάγκος,  Α.  (επιμ.)  Οικονομική  Νομισματική  Ένωση.  Μια  εναλλακτική  προσέγγιση.  Αθήνα,  Εναλλακτικές  Εκδόσεις,  σ.σ.  187-203.

16) Γρόλλιος,  Γ.  (1999)  Το  νέο  Πρόγραμμα  Σπουδών  για  τη  διδασκαλία  της  γλώσσας  στο  Δημοτικό  Σχολείο.  Εκπαιδευτική  Κοινότητα,  τχ. 51,  σ.σ.  38-45.

16α) Γρόλλιος,  Γ.  (2000)  «Το  νέο  Πρόγραμμα  Σπουδών  για  τη  διδασκαλία  της  γλώσσας  στο  Δημοτικό  Σχολείο»  στα  Πρακτικά  του  Συνεδρίου  με  θέμα  Αναλυτικά  Προγράμματα  στην  προοπτική  του  2000.  Θεσσαλονίκη,  Ενιαίος  Σύλλογος  Μετεκπαιδευομένων  του  Α.Π.Θ.,  σ.σ.  7-20  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας].

17) Γρόλλιος,  Γ. – Κάσκαρης,  Γ.  (2000)  Κοινωνιολογική  θεωρία  και  παιδαγωγική.  Η  συμβολή  του  Madan  SarupΟυτοπία,  τχ.  41,  σ.σ.  103-119.

17α) Γρόλλιος,  Γ. – Κάσκαρης,  Γ.  (2006)  «Κοινωνιολογική  θεωρία  και  παιδαγωγική.  Η  συμβολή  του  Madan  Sarup»  στο  Sarup MΜαρξισμός  και  Εκπαίδευση.  Θεσσαλονίκη,  Επίκεντρο,  σ.σ.  11-43  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας].

18) Γρόλλιος,  Γ. – Σιαλιάκη,  Ε.  (2000)  «Προβλήματα  και  αντιφάσεις  της  λειτουργίας  των  ευρωπαϊκών  σχολικών  συμπράξεων:  Η  περίπτωση  της  συμμετοχής  του  1ου  Πειραματικού  Γυμνασίου  Θεσσαλονίκης»  στο  Μπαγάκης,  Γ.  (επιμ.)  Προαιρετικά  Εκπαιδευτικά  Προγράμματα  στη  Σχολική  Εκπαίδευση.  Αθήνα,  Μεταίχμιο,  σ.σ.  112-115.

19) Γρόλλιος, Γ.  (2000) Όψεις  της  σύγχρονης  ευρωπαϊκής  εκπαιδευτικής  πολιτικής  και  παιδαγωγικής.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  56,  σ.σ.  47-55.

20) Γρόλλιος,  Γ.  (2001)  «Σχολική  αποτελεσματικότητα  και  αξιολόγηση»»  στα  Πρακτικά  της  Ημερίδας  Η  αξιολόγηση  στην  εκπαίδευση  σήμερα.  Θεσσαλονίκη,  Διδασκαλείο  «Δημ.  Γληνός» - Σύλλογος  Μετεκπαιδευόμενων  Π.Τ.Δ.Ε. – Α.Π.Θ.,  σ.σ.  15-31.

20α)  Γρόλλιος,  Γ.  (2001) Σχολική  αποτελεσματικότητα  και  αξιολόγηση.  Ρωγμές  εν  Τάξει,  τχ.  11,  σ.σ.  20-27  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας].

20β)  Γρόλλιος,  Γ.  (2002)  «Σχολική  αποτελεσματικότητα  και  αξιολόγηση»  στο Κάτσικας,  Χ. – Καββαδίας,  Γ.  (επιμ) Η  Αξιολόγηση  στην Εκπαίδευση.  Ποιος,  ποιον  και  γιατί.  Αθήνα,  Σαββάλας,  σ.σ.  265-277  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας].

21) Γρόλλιος, Γ. – Τζήκας,  Χ.  (2001)  «Θέσεις  και  αντιθέσεις  για  την  αξιολόγηση  στο  Επιστημονικό  Βήμα  του  Δασκάλου»  στο  Μπαγάκης,  Γ.  (επιμ.)  Αξιολόγηση  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  και  σχολείου.  Αθήνα,  Μεταίχμιο,  σ.σ.  137-144.

22) Γρόλλιος,  Γ.  (2001)  Παγκοσμιοποίηση  και  εκπαίδευση.  Σύγχρονη  Εκπαίδευση,  τχ.  119,  σ.σ.  73-79.

23) Γρόλλιος, Γ. – Τζήκας,  Χ.  (2001)  Η  συμβολή  του  Κ. Καλαντζή  στη  μελέτη  της  Ιστορίας  της  Ελληνικής  Εκπαίδευσης  και  Παιδαγωγικής.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  57,  σ.σ.  48-60.

23α)  Γρόλλιος, Γ. – Τζήκας,  Χ.  (2002)  «Η  συμβολή  του  Κ. Καλαντζή  στη  μελέτη  της  Ιστορίας  της  Ελληνικής  Εκπαίδευσης  και  Παιδαγωγικής»  στο  Καλαντζής,  Κ.  Η Παιδεία  εν  Ελλάδι,  Αθήνα,  Ελληνικά  Γράμματα,  σ.σ.  7-37  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας].

24) Γρόλλιος,  Γ. – Λιάμπας,  Τ.  (2001)  Ευέλικτη  ζώνη  και  μέθοδος  projectΕκπαιδευτική  Κοινότητα,  τχ.  60,  σ.σ.  10-15.

25) Γρόλλιος,  Γ.  (2002)  «Κοινωνία  της  γνώσης  και  της  πληροφορίας,  μεταμοντέρνο  και  εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση»  στα  Πρακτικά  του  8ου  Συνεδρίου  Ιδεολογικά  Ρεύματα  και  Τάσεις  της  Διανόησης  στη  σημερινή  Ελλάδα.  Αθήνα,  Ίδρυμα  Σάκη  Καράγιωργα,  σ.σ.  323-335.

26) Γρόλλιος,  Γ.  – Τζήκας,  Χ.  (2002)  «Η  ερευνητική  συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  στα  επιστημονικά  περιοδικά  των  ομοσπονδιών  τους»  στο  Μπαγάκης,  Γ.  (επιμ.)  Ο  εκπαιδευτικός  ως  ερευνητής.  Αθήνα,  Μεταίχμιο,  σ.σ.  186-194.

27) Γρόλλιος,  Γ. – Λιάμπας,  Τ. – Τζήκας,  Χ.  (2002)  «Ορισμένα  ζητήματα  σχετικά  με  την  ιστορία  της  αξιολόγησης  του  εκπαιδευτικού»  στο  Κάτσικας,  Χ. – Καββαδίας,  Γ.  (επιμ.)  Η  Αξιολόγηση  στην Εκπαίδευση.  Ποιος,  ποιον  και  γιατί.  Αθήνα,  Σαββάλας,  σ.σ.  113-135.

28) Γρόλλιος,  Γ. – Κάσκαρης,  Γ.  (2002)  «Παιδαγωγική  σχέση,  εξουσία  και  αντίσταση:  μια  κριτική  προσέγγιση»  στο  Ναυρίδης,  Κ.  (επιμ.)  Εξουσία,  Βία,  Πόνος (Δεύτερος Τόμος).  Αθήνα,   Καστανιώτης,  σ.σ.  82-96.

29) Γρόλλιος,  Γ.  (2003)  Όψεις  της  κριτικής  παιδαγωγικής  στην  Ελλάδα.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  63-64  και  τχ.  65,  σ.σ.  66-81  και  σ.σ.  85-88.

30) Γρόλλιος, Γ. – Τζήκας, Χ.  (2003)  «Οι  απόψεις  της  Διδασκαλικής  Ομοσπονδίας  για  τη  μόρφωση  των  δασκάλων  1947-1957»  στα  Πρακτικά  (ηλεκτρονική μορφή)  του  2ου  Διεθνούς  Συνεδρίου  Η  Παιδεία  στην  Αυγή  του  21ου  Αιώνα.  Ιστορικο-Συγκριτικές  Προσεγγίσεις.  Πάτρα,  Πανεπιστήμιο  Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης,   22  σελίδες.

30α)  Γρόλλιος, Γ. – Τζήκας, Χ.  (2004)  «Οι  απόψεις  της  Διδασκαλικής  Ομοσπονδίας  για  τη  μόρφωση  των  δασκάλων  1947-1957»  στο  Μπουζάκης,  Σ.  (επιμ)  Ιστορικές  Προσεγγίσεις  της  Εκπαίδευσης.  Αθήνα,  Gutenberg,  σ.σ.  61-76  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας  στα  (επιλεκτικά)  τυπωμένα  Πρακτικά  του  ίδιου  Συνεδρίου]. 

31) Grollios,  G. – Kaskaris,  I.  (2003)  From  socialist-democratic  to  Third  Way  politics  and  rhetoric  in  Greek  education  (1997-2002).  The Journal  for  Critical  Education  Policy  Studies,  Vol.  1,  No  1,  http://www.jceps.com  11  σελίδες.

31α)  Γρόλλιος,  Γ. -  Κάσκαρης,  Γ. (2005)  Η  συμβολή  του  ΠΑΣΟΚ  στην  προώθηση  και  υλοποίηση  της  νεοφιλελεύθερης  νεοσυντηρητικής  αναδιάρθρωσης  στην  εκπαίδευση.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.  73-74,  σ.σ.  33-38  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας  με  αλλαγές].

32) Angelis,  L. - Grollios,  G.  (2003)  From  the  White  Paper  to  the  Concrete  Future  Objectives  of  Education  and  Training  Systems  in  Europe.  European  Education,  Vol.  35,  No 2,  p.p.  75-93.

33) Γρόλλιος,  Γ.  (2003)  Θεμελίωση,  στοχοθεσία  και  διαθεματικότητα  στο  νέο  Πλαίσιο  Προγράμματος  Σπουδών  για  την  υποχρεωτική  εκπαίδευση.  Εκπαιδευτική  Κοινότητα,  τχ.  67,  σ.σ.  30-37.

33α)  Γρόλλιος,  Γ.  (2004)  «Θεμελίωση,  στοχοθεσία  και  διαθεματικότητα  στο  νέο  Πλαίσιο  Προγράμματος  Σπουδών  για  την  υποχρεωτική  εκπαίδευση»  στα  Πρακτικά  της  Ημερίδας  Διαθεματικότητα  στην  Εκπαίδευση.  Θεσσαλονίκη,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης,  Διδασκαλείο  «Δημήτρης  Γληνός»  και  Σύλλογοι  Μετεκπαίδευομένων  &  Μεταπτυχιακών  στο  Π.Τ.Δ.Ε. – Α.Π.Θ.,  σ.σ.  7-23  [αναδημοσίευση  της  προηγούμενης  εργασίας]. 

34) Γρόλλιος, Γ.  (2004)  «Στοιχεία  της  συμβολής  του  Paulo  Freire  στο  σχεδιασμό  του  σχολικού  προγράμματος»  στο  Μπαγάκης,  Γ.  (επιμ.)  Ο  εκπαιδευτικός  και  το  αναλυτικό  πρόγραμμα.  Αθήνα,  Μεταίχμιο,  σ.σ.  198-204.

35)  Γρόλλιος,  Γ. – Τζήκας,  Χ.  (2004)  «Τα  καινοτόμα  στοιχεία  του  προγράμματος  του  1956» στο  Μπαγάκης,  Γ.  (επιμ.)  Ο  εκπαιδευτικός  και  το  αναλυτικό  πρόγραμμα.  Αθήνα,  Μεταίχμιο,  σ.σ.  148-154.

36)  Γρόλλιος,  Γ.  (2004)  «Εκδοχές  του  Λόγου  περί  Παγκοσμιοποίησης  και  Σύγχρονες Αλλαγές  στην  Ελληνική  (Πρωτοβάθμια)  Εκπαίδευση»  στο  Νικολακάκη,  Μ.  (επιμ) Παγκοσμιοποίηση,  Τεχνολογία  και  Παιδεία  στη  Νέα  Κοσμόπολη.  Αθήνα,  Ατραπός,  σ.σ. 175-190.

37)  Γρόλλιος,  Γ.  (2005)  «Πλευρές  της  Ιστορίας  της  Μεθόδου  project»  στο  Γεωργόπουλος, Α.  (επιμ)  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση.  Ο  νέος  πολιτισμός  που  αναδύεται.  Αθήνα,  Gutenberg,  σ.σ.  105-131.

38)  Γρόλλιος,  Γ. (2005)  «Η  γνώση  παιδαγωγικού  περιεχομένου  και η  σχέση  εκπαιδευτικού - μαθητή»  στο  Τριλιανός,  Α. – Καράμηνας,  Ι.  (επιμ)  Μάθηση  και  Διδασκαλία  στην  Κοινωνία  της  Γνώσης.  Πρακτικά  Ε  Πανελλήνιου  Συνεδρίου  με  διεθνή  συμμετοχή  του  Π.Τ.Δ.Ε.  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  τόμος  Α,  σ.σ.  172-179.

39)  Γρόλλιος,  Γ.  (2007)  «Σκοποί  και  Προγράμματα  Σπουδών  των  Διδασκαλείων  Δημοτικής  Εκπαίδευσης»  στα  Πρακτικά  (ηλεκτρονική  μορφή,  επιμ.  Καψάλης,  Γ. – Κατσίκης,  Α.)  του  Συνεδρίου  Η  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση  και  οι  Προκλήσεις  της  Εποχής  μας.  Ιωάννινα,  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων – Σχολή  Επιστημών  Αγωγής,  σ.σ. 422-429. 

40)  Αϊδίνης,  Α. - Γρόλλιος,  Γ.  (2007)  Κριτικές  παρατηρήσεις  στο  νέο  βιβλίο  του  γλωσσικού  μαθήματος  της  Α  τάξης  του  Δημοτικού  Σχολείου.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.84,  σ.σ.  35-42.

41)  Αϊδίνης,  Α. - Γρόλλιος,  Γ.  (2007)  Κριτικές  παρατηρήσεις  στο  εγχειρίδιο  του  γλωσσικού  μαθήματος  της  τρίτης  τάξης  του  Δημοτικού  Σχολείου.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.84,  σ.σ.  43-53.

42)  Γρόλλιος,  Γ.  (2008)  Η  διαμάχη  για  την  πολυτεχνική  εκπαίδευση  στα  πρώτα  χρόνια  της  Σοβιετικής  εξουσίας.  Ουτοπίατχ.78,  σ.σ. 135-156.

43)  Grollios,  G.  (2008)  “The  Neoliberal – Neoconservative  Reform  in  Greek  Education”  in  Hill,  D.  (ed)  The  Rich  World  and  the  Impoverishment  of  Education.  Diminishing  Democracy,  Equity  and  Worker’s  Rights.  New  YorkRoutledgep.p 156-173.

44)  Γρόλλιος,  Γ.  (2009)  «Κοινωνική  δικαιοσύνη  και  δημόσια  παιδαγωγική»  στα  Πρακτικά  (ηλεκτρονική μορφή)  του  5ου  Επιστημονικού  Συνεδρίου  Εκπαίδευση  και  Κοινωνική  Δικαιοσύνη.  Πάτρα,  Πανεπιστήμιο  Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης,  http://www.eriande.elemedu.upatras.gr,  14  σελίδες.

45)  Γρόλλιος,  Γ.  (2009)  «Κοινωνική  Ανασυγκρότηση  και  Αναλυτικό  Πρόγραμμα».  Έχει  εγκριθεί  για  να  δημοσιευτεί  στα  Πρακτικά  του  ΙΓ  Διεθνούς  Συνεδρίου  της  Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Ελλάδος  Αναλυτικά  Προγράμματα  και  Σχολικά  Εγχειρίδια:  Ελληνική  πραγματικότητα  και  διεθνής  εμπειρία.

46)  Gounari,  P. – Grollios,  G.  (2010)  “New  Information  and  Communication  Technologies  (ICTs)  as  Spaces  for  Critical  Literacy”  in  Proceedings  of  International Technology Education and Development (INTED)  2010  Conference,  Valencia,  Spain,  p.p. 3097-3104.

47)  Grollios,  G. – Gounari,  P.  (2010)  “Theoretical  Approaches  of  the  Project  Method  in  Greece”  in  Proceedings  of  International Technology Education and Development (INTED)  2010  Conference,  Valencia,  Spain,  p.p. 3105-3113.

48)  Gounari,  P. – Grollios,  G.  (2011)  «Distance  Learning  in  Teacher  EducationA  Critical  Review»  in  Tseles,  D. – Malafantis,  K. – Pamouktsoglou,  A.  (eds)  Education,  Science  and  Society.  Athens,  Sinchroni  Ekdotiki. 

49)  ΓρόλλιοςΓ. – ΓούναρηΠ(2010)  «Η  πρόταση  του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου  για  το  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  Σπουδών  του  Λυκείου»  στο  Μαλαφάντης, Κ. – Ανδρεαδάκης,  Ν. – Καραγιώργος,  Δ. – Μανωλίτσης,  Γ. – Οικονομίδης,  Β.  (επιμ)  στο  Ελληνική  Παιδαγωγική  και  Εκπαιδευτική  Έρευνα.  Πρακτικά  του  7ου  Πανελλήνιου  Συνεδρίου  της  Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Ελλάδος  και  της  Σχολής  Επιστημών  Αγωγής  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης.  Αθήνα,  Διάδραση.

50)  Γρόλλιος,  Γ.  (2010)  Από  το  Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγράμματος  Σπουδών  στα  Προγράμματα  Σπουδών  του  Νέου  Σχολείου.  Εκπαιδευτική  Κοινότητατχ.95,  σ.σ. 20-27.

51)  Grollios,  G.  (2011)  «An  Alternative  Perspective  on  Curriculum  Planning»  in  Stergioulas,  L. & Drenoyianni, H.  (eds)  Pursuing  Digital  Literacy  in  Compulsory  Education.  New  York,  Peter  Lang,  p.p. 179-194.

52)  Γρόλλιος,  Γ.  (2012)  «Η  Κρίση  και  ο  Ρόλος  της  Παιδαγωγικής»  στα  πρακτικά  του  Διεθνούς  Συνεδρίου  του  Π. Τ. Δ. Ε.  του  Α.Π.Θ.,  του  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  του Π.Τ.Δ.Ε.  του  Α.Π.Θ.  και  του  Διδασκαλείου  «Δημήτρης  Γληνός»  του Π.Τ.Δ.Ε.  του  Α.Π.Θ.  Παιδαγωγική,  Πολιτισμός,  Πολιτικές:  Ο  Διάλογος  της  Εκπαίδευσης  http://www.eled.auth.gr/documents/conference

53)  Γρόλλιος,  Γ.  (2011)  «Το  Γλωσσικό  Ζήτημα  και  η  Εκπαιδευτική  Πολιτική  της  Μεταπολεμικής  Αριστεράς:  Οι  Απόψεις  του  Παιδαγωγού  Γιώργη  Αθανασιάδη».  Πρακτικά  (ηλεκτρονική  μορφή)  του 6ου  Επιστημονικού  Συνεδρίου  Ελληνική  Γλώσσα  και  Εκπαίδευση. Πάτρα,  Πανεπιστήμιο  Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης.  http://www.eriande.elemedu.upatras.gr  19  σελίδες.

54)  Γρόλλιος,  Γ.  (2012)  «Η  Οικονομική,  Κοινωνική  και  Πολιτική  Κρίση  και  οι  Κατευθύνσεις  Δράσης  των  Ριζοσπαστών  Παιδαγωγών  στην  Ελλάδα»  στο  Τσαγγαρίδου,  Ν. – Μαύρου,  Κ. – Συμεωνίδου,  Σ. – Φτιάκα,  Ε. – Συμεού,  Λ. – Ηλία.  Ι.  (επιμ)  Η  Κρίση  και  ο  Ρόλος  της  Παιδαγωγικής:  Θεσμοί,  Αξίες,  Κοινωνία.  Πρακτικά  (Ηλεκτρονική  Μορφή)  του  12ου  Συνεδρίου  Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Κύπρου,  8 – 9 Ιουνίου  2012. 

55)  Γρόλλιος,  Γ. - Λιάμπας, Τ.  (2012)  Όψεις  των  Ολοήμερων  Σχολείων  Ενιαίου  Αναμορφωμένου  Εκπαιδευτικού  Προγράμματος.  Παιδαγωγική  Θεωρία  &  Πράξη τχ.5.

56)  Gounari,  P. – Grollios,  G.  (2012)  Educational  Reform  in  Greece:  Central  Concepts  and  a  Critique.  Journal  of  Pedagogy,  3(2):303-318.

57) Γρόλλιος,  Γ.  (2012)  «Προοδευτική  Εκπαίδευση  και  Παιδική  Ηλικία»  στο  Πανταζής,  Σ. & Ζάραγκας,  Χ.  (επιμ)  Η  Έρευνα  στην  Παιδική  Ηλικία:  Προσδιορίζοντας  ένα  Νέο  Ερευνητικό  Τοπίο.  Πρακτικά  3ου  Διεθνούς  Συνεδρίου  Προσχολικής  Αγωγής  (Ηλεκτρονική  Μορφή).  Ιωάννινα,  11-13 Μαϊου 2012.

58) Grollios,  G.  (2014)  «Avrupa  Birligi’nde  Egitimin  Celecegi  Icin  Kurumsal  Oneriler [Official  Propositions  for  the  Future  of  Education  in  the  European  Union»  (translated  by  Ozustun  Kiral,  A. & Korkmaz,  N.)  in  Uysal,  M. &  Yildiz,  A.  (eds)  Elestirel  Egitim  Yazilari.  Ankara,  Siyasal  Kitabevi.

59)  Grollios,  G. & Liambas,  A.  (2014)  Critical  Approaches  to  Critical  Pedagogy  in  Greece.  The  Journal  for  Critical  Education  Policy  Studies,  Vol 12,  No 3.

60)  ΓρόλλιοςΓ(2015)  «Κρίση  και  Κριτικοί  Εκπαιδευτικοί»  στο Γρόλλιος,  Γ.,  Λιάμπας,  Α.  &  Παυλίδης,  Π.  (επιμ)  Πρακτικά  4ου  Συνέδριου  για  την  Κριτική  Εκπαίδευση  με  θέμα  «Η  Κριτική  Εκπαίδευση  στην  Εποχή  της  Κρίσης», σ.312-332, http://www.eled.auth.gr/ ανακτήθηκε στις 20/3/2015.

61)  Γρόλλιος,  Γ. & Γούναρη,  Π.  (2015)  «Ο  Σχεδιασμός  των  Νέων  Προγραμμάτων  Σπουδών  στην  Ελληνική  Υποχρεωτική  Εκπαίδευση»  στο  Πρακτικά  7ου  Επιστημονικού  Συνεδρίου  Ιστορίας  Εκπαίδευσης  με  Διεθνή  Συμμετοχή  ‘Ποια  Γνώση  Έχει  την  Πιο  Μεγάλη  Αξία;’  Ιστορικές – Συγκριτικές  προσεγγίσεις, σ.9–17, http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/ ανακτήθηκε  στις  3/4/2015.

62)  Γρόλλιος,  Γ. & Λιάμπας, Τ.  (2015)  «Η  Παιδική  Ηλικία,  τα  Σχολεία  Ενιαίου  Αναμορφωμένου  Εκπαιδευτικού  Προγράμματος  και  το  Νέο  Σχολείο»  στο  Μπαμπούνης,  Χ.  (επιμ)  Παιδική  Ηλικία:  Κοινωνιολογικές,  Πολιτισμικές,  Ιστορικές  και  Παιδαγωγικές  Διαστάσεις.  Πρακτικά  Συνεδρίου,  Αθήνα,  Παιδαγωγικό  Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών.

63)  Γρόλλιος,  Γ.  «Πρόλογος»  στο  Μαλαφάντης,  Κ. & Μουλά,  Ε.  (2015)  Παραμύθι  και  Κριτική  Παιδαγωγική.  Μια  Διδακτική  Παρέμβαση.  Αθήνα,  Διάδραση.

64)  Γρόλλιος,  Γ,  Λιάμπας,  Τ. & Παυλίδης,  Π.  (2015)  Η  Εκπαίδευση  και  ο  Αγώνας  για  Κοινωνική  Χειραφέτηση  στην  Εποχή  της  Κρίσης.  Αντιτετράδια  της  Εκπαίδευσης,  τχ.104,  σ.σ.63-70 [αναδημοσίευση  της  Εισαγωγής  του  Δ8].

 

 

 

 

 

 

 

 

Επάνω