Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητες Τηλέφωνο Γραφείο Ηλεκτρονική
Διεύθυνση
Κουκουνάρης Ζαχαρίας Προϊστάμενος Γραμματείας 2310995050 Γραμματεία
(2ος όροφος)
info@eled.auth.gr
Βουλγαρέλλη Ιωάννα Προπτυχιακό Τμήμα 2310995060 Γραμματεία
(2ος όροφος)
info@eled.auth.gr
Λυκίδου Αναστασία Προπτυχιακό Τμήμα
Διοικητικό Τμήμα
2310995028 Γραμματεία
(2ος όροφος)
info@eled.auth.gr
Μπίτσιου Αικατερίνη Προπτυχιακό Τμήμα 2310995054 Γραμματεία
(2ος όροφος)
info@eled.auth.gr
Πριμεράκης Γεώργιος Υπεύθυνος Νησίδας 2310995041 Νησίδα Παιδαγωγικής
(1ος όροφος)
info@eled.auth.gr
Τσαγγάρη Αγγελική Γραμματεία Τομέων 2310995057 Γραμματεία
(2ος όροφος)
info@eled.auth.gr
Τσολακοπούλου Χρυσούλα Προπτυχιακό Τμήμα
Μεταπτυχιακό Τμήμα
Διοικητικό Τμήμα
2310995048 Γραμματεία
(2ος όροφος)
info@eled.auth.gr