Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί

Στο Τμήμα προσφέρουν υπηρεσία εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων αποσπασμένοι από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η κυρία Νομικού Χριστίνα ΠΕ 70 είναι αποσπασμένη εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.