Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Αυγολούπης Σταύρος

A/Καθηγητής

Παρατηρησιακή αστρονομία και αστρονομία στην εκπαίδευση

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Σταύρος Αυγολούπης είναι Καθηγητής Αστρονομίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε το 1949 στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής και τελείωσε τις γυμνασιακές σπουδές του στην Αρναία Χαλκιδικής.
Έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Μαθηματικών και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως:
α) Στην κατεύθυνση της Παρατηρησιακής Αστρονομίας και ιδιαίτερα στη μελέτη των μεταβλητών αστέρων με έμφαση στους αστέρες εκλάμψεων και στους αστέρες RS CVn.
β) Στην κατεύθυνση της Αστρονομίας στην Εκπαίδευση.