Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Καραγιάννη Παναγιώτα

ΤΟΜEΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚHΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟY

Γραφείο: 711, 7ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ
Τηλ.: 2310 991275
Fax:
Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική της ένταξης
e-mail:


Προσωπική Ιστοσελίδα:

Σχετιζόμενες Ιστοσελίδες: