Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Λιάμπας Αναστάσιος

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚHΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟY ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟY

Γραφείο: 904, 9ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ
Τηλ.: 2310 991278
Fax:
Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική - Αξιολόγηση μαθητών και μαθητριών

e-mail:


Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Σχετιζόμενες Ιστοσελίδες: