Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Γιάννης Μπέτσας

Επίκουρος Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Γιάννης Μπέτσας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στα πεδία της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και της Εκπαιδευτικής Αλλαγής. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες ως εισηγητής, μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών, ενώ διατελεί μέλος Επιστημονικών Παιδαγωγικών Εταιρειών. Στη συγγραφική του δραστηριότητα συγκαταλέγονται τρεις μονογραφίες, δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και κείμενα στο πλαίσιο δημοσιευμένων πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων.