Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Παπαδημητρίου Φωτεινή

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γραφείο: 704, 7ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ
Τηλ.: 2310 991204
Fax:
Γνωστικό αντικείμενο: Γλωσσικός και οπτικός γραμματισμός στην εκπαίδευση
e-mail: fpapadim@eled.auth.gr


Προσωπική Ιστοσελίδα:

Σχετιζόμενες Ιστοσελίδες: