Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Παυλίδης Περικλής

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γραφείο: 703, 7ος όροφος Πύργου ΠΤΔΕ
Τηλ.: 2310 991283
Fax:
Γνωστικό αντικείμενο: Φιλοσοφία της παιδείας
e-mail:


Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/~ppavlidi/

Σχετιζόμενες Ιστοσελίδες:

  

 

 

 

Βαθμίδες