Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αριστοτέλης Ζμας

Επίκουρος Καθηγητής

Συγκριτική Παιδαγωγική

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ο Αριστοτέλης Ζμας είναι επίκουρος καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Συγκρι-τική Παιδαγωγική» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Είναι απόφοιτος του ίδιου Πανεπιστημίου (Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής – Ψυχο-λογίας) καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος από το Πα-νεπιστήμιο της Βόννης.
Προηγουμένως είχε εργαστεί ως επίκουρος καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ως ειδικός επιστήμονας σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα περί εκπαιδευτικής διακυβέρνησης και διοίκησης.
Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα συγκριτικής παιδαγωγικής, διεθνούς εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής διακυβέρνησης και ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες, μια σειρά άρθρων σε διεθνή και ελληνόγλωσσα περιοδικά, καθώς και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους.