ΥΕΜΠ12 ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Αποκατάσταση προβλήματος για τη δήλωσή του

Το υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημά μου ΥΕΜΠ12 ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, από παράβλεψη της γραμματείας, δεν εμφανίστηκε στο σύστημα σήμερα Τετάρτη 20 Οκτωβρίου.
Η παράβλεψη αποκαταστάθηκε και το μάθημα θα εμφανισθεί στο σύστημα από αύριο Πέμπτη 21 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να το δηλώσουν αμέσως μόλις αυτό εμφανισθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να βιαστείτε να το δηλώσετε, καθώς, όπως ξέρετε, θα γίνουν δεκτά μόνον 50 άτομα (με μια ανοχή για άλλα 5 άτομα, σύνολο 55)

Εύα Παπαγεωργίου