Ανακοίνωση Μαθήματος «Πληροφοριακός Γραμματισμός»

Α΄ Εξάμηνο προπτυχιακοί (Μ-Ω)

  • Όσοι φοιτητές/ήτριες ΔΕΝ είναι ήδη εγγεγραμμένοι, παρακαλούνται να κάνουν εγγραφή/αυτοεγγραφή μέσω του elearning (χωρίς κωδικό)

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6305

ώστε στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ να πληροφορηθούν για τις τάξεις του Α κύκλου εργαστηρίων.

  • Όσοι δεν βλέπουν τα ονόματά τους, θα είναι στο Β κύκλο εργαστηρίων.

Η διδάσκουσα

Ε. Μπουγατζέλη

bougatzeli@eled.auth.gr