Οι μεταφορείς του μαθήματος θα εξεταστούν προφορικά στο μάθημα την Πέμπτη 10/9/2020 και ώρα 13:00 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/95491484138

Ο διδάσκων.
Βασίλειος Χ. Παπαχαρίσης.