Δεδομένης της πρωτόγνωρης διαδικασίας που ακολουθήθηκε εξαιτίας της πανδημίας αναφορικά με τις αιτήσεις εισαγωγής στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Παρασκευή 04/09/2020 και ώρα 23:59.

Η σελίδα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι προσβάσιμη από το κεντρικό μενού του ιστότοπου.