Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι ανάγκες του Τμήματος για θέσεις Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, αφορούν τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • (3 ) θέσεις Ε.ΔΙ.Π. στο γνωστικό αντικείμενο «Πρακτική Άσκηση»
  • (1) θέση Ε.ΔΙ.Π. στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Ιστορίας»
  • (1) θέση Ε.ΔΙ.Π. στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστές στην Εκπαίδευση»
  • (1) θέση Ε.Ε.Π. στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Εικαστικά»

Ειδικότερα, για όσους και όσες εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται για μετάταξη από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 7 του Ν. 4386/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.