Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, οι οποίοι/ες επιθυμούν να καταταγούν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 21, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ιστότοπου του Π.Τ.Δ.Ε. μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Σχετικά Έγγραφα