Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Νησίδες Υπολογιστών

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος έχουν στη διάθεσή τους μια Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Ο εξοπλισμός της (23 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, scanners, πρόσβαση στο Internet) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος.

Η Νησίδα λειτουργεί σε νέα θέση στον 1ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής.

 

 

Οδηγός Νησίδας