Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγική Σχολή
Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 995054, 2310 995048, 2310 995028, Fax: 2310 995063
email: info@eled.auth.gr

Πρόσβαση:

Το Τμήμα βρίσκεται εντός της πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στεγάζεται στον "Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής". Το αμφιθέατρο του τμήματος βρίσκεται στο κτιριακό συγκρότημα στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 29.
Για την πρόσβασή σας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του τμήματος μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω διαδραστικό χάρτη:

Χάρτης θέσης του Τμήματος και η διαδρομή στα κτίρια της Αρχ. Μουσείου 29:


Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης