Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής

Το Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής (ΚΕΠ) στην Παιδαγωγική Σχολή έχει ως στόχους την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής όλων των φοιτητών και φοιτητριών της Παιδαγωγικής Σχολής στην εκπαιδευτική ζωή στο πανεπιστήμιο και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προώθησης διαλόγου και δραστηριοτήτων στην Παιδαγωγική Σχολή σε θέματα διακρίσεων, κοινωνικών προκαταλήψεων, κοινωνικού αποκλεισμού, ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων και πρόληψης, εθελοντισμού κ.ά.

Δράσεις του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής:

•Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης σε θέματα σπουδών

•Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης με τα διδακτικά συγγράμματα για τη διευκόλυνση φοιτητών/τριών με προβλήματα όρασης (ψηφιοποίηση συγγραμμάτων)

•Βελτίωση των συνθηκών ηλεκτρονικής πρόσβασης στη γνώση (εκτύπωση σε Braille, εξοπλισμός για την απτική και ακουστική ανάγνωση διαδικτύου)

•Βελτίωσης της προσβασιμότητας φοιτητών/τριών στους χώρους της Σχολής

•Ενισχυτική διδασκαλία φοιτητών & φοιτητριών της μουσουλμανικής μειονότητας

•Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης φοιτητών και φοιτητριών

To Γραφείο του Κ.Ε.Π. βρίσκεται εντός της Βιβλιοθήκης της Παιδαγωγικής Σχολής, στο 2ο όροφο.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 κάθε Πέμπτη 9.00 με 14.00 και κατόπιν συνεννόησης.

Επικοινωνία:

Hλεκτρονική διεύθυνση: accessline@educ.auth.gr

Tηλέφωνο εξυπηρέτησης φοιτητριών και φοιτητών: +30 2310 991295.