Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

H Βιβλιοθήκη

H Βιβλιοθήκη του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ξεκίνησε τη λειτουργία της ως περιφερειακή βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. αμέσως μετά την ίδρυση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, το 1984. Από το 2005 λειτουργεί ως Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής, έπειτα από την συνένωσή της με τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη και στεγάζεται στο 2ο όροφο του κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος).

Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από περίπου 30.000 τόμους βιβλίων. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη λίστα περιοδικών τα οποία αφορούν σε θέματα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος.

Τα τεύχη των περιοδικών αυτών εκτίθενται σε ειδικά βιβλιοστάσια σε εμφανές σημείο της Βιβλιοθήκης, όπου κοντά τους υπάρχουν γραφεία μελέτης για τη διευκόλυνση των ερευνητών/τριών, ενώ τεύχη παλαιότερων ετών, δεμένα σε δερματόδετους τόμους, είναι επίσης διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους/ες στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Από το 2013 και έπειτα έχει σταματήσει η αγορά έντυπων περιοδικών. Δίνεται η δυνατότητα ανάγνωσης ηλεκτρονικών περιοδικών, εντός της πανεπιστημιούπολης, ή έχοντας κάνει τη σύνδεση με VPN, με τον ιδρυματικό λογαριασμό του χρήστη.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική και εξυπηρετεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες) του Α.Π.Θ. καθώς και εξωτερικούς χρήστες όπως για παράδειγμα ενδιαφερόμενους/νες για κατατακτήριες εξετάσεις στα δύο τμήματα της Σχολής, υποψήφιους/ες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα των δύο τμημάτων, ακόμα και για μεταπτυχιακά, τμημάτων Παιδαγωγικών Σχολών άλλων πόλεων, καθώς και φοιτητές/τριες άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων π.χ. ΠΑΜΑΚ, ΑΤΕΙΘ κυρίως από το Τμήμα Βρεφονηπιοκόμων.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ., οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες δικαιούνται να δανείζονται μέχρι 4 βιβλία για 15 ημέρες, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες μέχρι 15 βιβλία για διάστημα 30 ημερών ενώ οι διδάσκοντες μέχρι 20 βιβλία για 60 ημέρες. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί. Από το δανεισμό εξαιρείται το πληροφοριακό υλικό (περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, λευκώματα κ.ά.). Οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να δανειστούν βιβλία, με την έκδοση μιας δανειστικής κάρτας, της οποίας το κόστος ανέρχεται στα 20 ευρώ με τρίμηνη διάρκεια, 30 ευρώ με εξάμηνη διάρκεια και 50 ευρώ με ετήσια διάρκεια.

Για κάθε βιβλίο που δεν έχει επιστραφεί έγκαιρα, ο/η δανειζόμενος/η οφείλει να καταβάλλει χρηματικό πρόστιμο 0,30 ευρώ την ημέρα. Όταν για ένα μέλος της Βιβλιοθήκης εκκρεμεί πρόστιμο, αναστέλλεται προσωρινά το δικαίωμα δανεισμού από όλες τις βιβλιοθήκες του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. έως την εξόφλησή του. Πριν την ορκωμοσία κάθε φοιτητή και φοιτήτρια οφείλει να παραδώσει στη Γραμματεία του Τμήματός του μια βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη ότι δεν έχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα (δανεισμένα βιβλία ή πρόστιμο) σ’ αυτή.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει νησίδα υπολογιστών με 6 διαθέσιμα τερματικά από τα οποία οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν βιβλιογραφική έρευνα αλλά και να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του συστήματος βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. (http://web.lib.auth.gr).

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί όλες τις εργάσιμες μέρες από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 19.00 το απόγευμα.

Προσωπικό βιβλιοθήκης:
Ανδρεανή Νούνη, (Βιβλιοθηκονόμος), τηλέφωνο 2310991242
Αγγελική Παπάζογλου, (ΕΤΕΠ), τηλέφωνο 2310995047

Επάνω