Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

H Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής (Πύργος) και είναι ανοιχτή για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες από τις 12.00 μέχρι τις 13.00 κάθε εργάσιμη μέρα.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα 2310 995048, 2310 995054, 2310 995028, στο Fax: 2310995063 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eled.auth.gr

Η Γραμματεία, στην προσπάθειά της για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του φοιτητικού πληθυσμού του Τμήματος, παραθέτει ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται και παρακαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να τηρούν τις σχετικές οδηγίες.

Υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Γραμματεία:

α) Έκδοση απλών βεβαιώσεων της φοιτητικής ιδιότητας για χρήση σε ασφαλιστικούς φορείς, ταμεία, οργανισμούς κ.λπ. όπως π.χ. Εφορία, Ι.Κ.Α. (χορηγούνται με επίδειξη της ακδημαϊκής ταυτότητας).

β) Έκδοση πιστοποιητικών

Εκδίδονται τυποποιημένα τα ακόλουθα πιστοποιητικά με πλήρη στοιχεία του φοιτητή ή της φοιτήτριας που υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας (ή τον/την Πρόεδρο του Τμήματος όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό):

Απλό πιστοποιητικό (για το εσωτερικό ή το εξωτερικό)

β Πιστοποιητικά στρατολογικής χρήσης (για πρωτοετείς και απόφοιτους)

β Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για το εσωτερικό ή το εξωτερικό)

β Πιστοποιητικό μέσου όρου

β Αποφοιτήριο (για διαγραφή από το Τμήμα)

β Πιστοποιητικό πτυχιούχου (για το εσωτερικό ή το εξωτερικό)

β Μεμβράνη πτυχιούχων (πτυχίο)

Τα τέλη που καταβάλλονται είναι:

β Αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά: 6 Ευρώ

β Μεμβράνη πτυχίου: 32 Ευρώ

γ)Έκδοση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο εκδίδεται για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που δεν έχουν ασφαλισθεί, ούτε και πρόκειται, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να ασφαλισθούν σε άλλο φορέα ασφάλισης.

Επάνω