Δευτέρα

Διδάσκουσα: Μπίμπου – Νάκου Ιωάννα

Ημέρα & Ώρα: Δευτέρα, 09:00 – 12:00

Meeting ID: 983 5200 5387

Passcode: 466540

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διδάσκων: Μπέτσας Ιωάννης

Ημέρα & Ώρα: Δευτέρα, 12:00 – 15:00

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διδάσκουσα: Μπουγατζέλη Ευαγγελία

Ημέρα & Ώρα: Δευτέρα, 15:00 – 18:00

Meeting ID: 924 9497 9501

Passcode: 321904

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διδάσκων: Μαρβάκης Αθανάσιος

Ημέρα & Ώρα: Δευτέρα, 18:00 – 21:00

Meeting ID: 979 1673 8306

Passcode: 099455

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Τρίτη

Διδάσκουσα: Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή

Ημέρα & Ώρα: Τρίτη, 09:00 – 12:00

Meeting ID: 942 7375 5158

Passcode: 951686

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διδάσκουσα: Καραγιάννη Παναγιώτα

Ημέρα & Ώρα: Τρίτη, 12:00 – 15:00

Meeting ID: 969 5458 3548

Passcode: 821561

ΝΕΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διδάσκων: Μαλανδράκης Γεώργιος

Ημέρα & Ώρα: Τρίτη, 15:00 – 18:00

ΝΕΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Τετάρτη

Διδάσκουσα: Ιωαννίδου Μάρθα

Ημέρα & Ώρα: Τετάρτη, 09:00 – 12:00

Meeting ID: 990 6040 8175

ΝΕΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διδάσκουσα: Κουϊμτζή Ελένη – Μαρία

Ημέρα & Ώρα: Τετάρτη, 12:00 – 15:00

Το εργαστηριακό μάθημα είναι υποχρεωτικό για όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Α’ εξαμήνου. Οι παρακολουθήσεις θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο και θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η ακριβής ημερομηνία και οι ομάδες θα ανακοινωθούν.

Διδάσκων: Παυλίδης Περικλής

Ημέρα & Ώρα: Τετάρτη, 15:00 – 18:00

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Πέμπτη

Διδάσκοντες: Αϊδίνης Αθανάσιος, Ντρενογιάννη Ελένη, Καραγιάννη Παναγιώτα, Κουγιουμουτζάκη Φωτεινή, Λιάμπας Αναστάσιος, Γιώτη Λαμπρίνα

Ημέρα & Ώρα: Πέμπτη, 09:00 – 12:00

Passcode: 808373

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διδάσκουσα: Ντρενογιάννη Ελένη

Ημέρα & Ώρα: Πέμπτη, 12:00 – 15:00

Meeting ID: 945 2708 2616

Passcode: 200260

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διδάσκων: Τουρτούρας Χρήστος

Ημέρα & Ώρα: Πέμπτη, 15:00 – 18:00

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διδάσκων: Αλεξίου Βασίλειος

Ημέρα & Ώρα: Πέμπτη, 18:00 – 21:00

ΜΕΤΑΒΑΣΗ