Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργούν δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

  1. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση, Κοινωνία και Παιδαγωγική» με δύο κατευθύνσεις:

α. «Ιστορικοκοινωνική Θεμελίωση της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής»

β. «Σπουδές για την Αναπηρία»

  1. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης» με τρεις κατευθύνσεις:

α. «Γλωσσικός Γραμματισμός και Λογοτεχνική Εκπαίδευση»

β. «Διδασκαλία, Μάθηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»

γ. «Ψηφιακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM)»

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων σε κάποιο από τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 21 είναι η Δευτέρα 17/08/2020 και ώρα 10:00. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 04/09/2020 και ώρα 23:59.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 21 έχει παρέλθει.