Κατατακτήριες Εξετάσεις Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 21

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει παρέλθει.