Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο για τη Μελέτη της Ανάγνωσης και της Γραφής στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία του Π.Τ.Δ.Ε. στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Π.Θ., διοργανώνει το Θερινό Σχολείο «Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: ανάγνωση, γραφή και διδασκαλία».

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και πτυχιούχους Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία εμβάθυνσης στην ανάλυση και τη συγγραφή μιας σειράς από κειμενικά/λογοτεχνικά είδη αλλά και στη δημιουργία διδακτικών σεναρίων με βάση αυτά.