Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση (Ε.Π.Ερ.Εφ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν επί σειρά ετών το Θερινό Σχολείο Κριτικής Παιδαγωγικής και Εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη Α.Π.Θ.

Η Κριτική Παιδαγωγική είναι το ρεύμα θεωρητικής σκέψης και πρακτικής της Παιδαγωγικής το οποίο υποβάλλει σε κριτική εξέταση το πώς η γνώση, οι ικανότητες, οι δεξιότητες, οι αξίες, οι πεποιθήσεις, τα κοινωνικά συμφέροντα και οι ταξικές σχέσεις διαπλέκονται με την εξουσία στο επίπεδο των διδακτικών πρακτικών, των μεθόδων, των προγραμμάτων, των περιεχομένων, των σχέσεων και των σκοπών της εκπαίδευσης, διαμορφώνοντας συνειδήσεις,  πολιτισμικές, κοινωνικές μορφές και  πρακτικές.