Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις


Πρόγραμμα πρακτική άσκηση του ΑΠΘ (ΕΣΠΑ 2014-2020) κωδ 95401


Κριτήριο συμμετοχής φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Ενημέρωση φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.