Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις


Πρόγραμμα πρακτική άσκηση του ΑΠΘ (ΕΣΠΑ 2014-2020) κωδ 95401


Κριτήριο συμμετοχής φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Ενημέρωση φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων - Κατάταξη / αντιστοίχιση φοιτητών/φοιτητριών
Η κατάταξη με τα αποτελέσματα των αιτήσεων και η αντιστοίχιση των φοιτητών /τριών στους Φορείς Υποδοχής

Ενστάσεις Φοιτητών/τριών χειμερινού εξαμήνου 2019-20
Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να κάνουν ένσταση για την κατάταξή τους παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο, να την υπογράψουν και να την στείλουν σκαναρισμένη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ praktiki@auth.gr, ή να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ για να συμπληρώσουν την ένσταση από 25/10/2019 μέχρι και 30/10/2019 και ώρα 14:00.