Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Γραμματείας


Ημέρες και ώρες συνεργασίας διδασκόντων

Δήλωση Επιλεγομένων Μαθημάτων για τις Μεταγγραφές
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! να τη στείλετε με mail στο kbitsiou@eled.auth.gr
Ανακοίνωση βιβλιοθήκης

Αντιστοιχίσεις μαθημάτων

Ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας με το κοινό